[Wikipl-l] Czy Polska Wikipedia (WMP) może być pozwana do sądu ?