മിനിടീച്ചര്‍ക്ക് കൂട്ടായി ഇവരുമുണ്ട്. (ഇനിയും  ഉണ്ടാകാം.)
40.  user:Snehae : 7
48. user:Seenatn : 42011/4/29 Shiju Alex <shijualexonline@gmail.com>
വിക്കിമീഡിയ കോമൺസിലേക്ക് കേരളത്തേയും മലയാളത്തേയും സംബന്ധിച്ച പരമാവധി സ്വന്തന്ത്ര ചിത്രങ്ങൾ എത്തിക്കുക എന്ന പ്രധാന ഉദ്ദേശത്തോടെ നടത്തിയ  മലയാളികൾ വിക്കിമീഡിയയെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന വിക്കി പദ്ധതി വൻവിജയം ആയിരുന്നു എന്ന് ഇതിനകം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞല്ലോ. ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ 2155ഓളം സ്വതന്ത്ര ചിത്രങ്ങളാണു് വിക്കിമീഡിയ കോമൺസിൽ എത്തിയത്.  പദ്ധതിയുടെ സൂക്ഷമമായ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ ആണു് ഇതിൽ.  (ഒരു പ്രധാന കാര്യം, ഈ സ്ഥിതി വിവരക്കണക്ക് അതീവ കൃത്യത ഉള്ളത് ആണെന്ന് കരുതുന്നില്ല. എങ്കിലും ഏകദേശ കണക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും)

ഈ സ്ഥിതി വിവരക്കണക്ക് ഈ വിധത്തിൽ ആക്കിയെടുക്കാൻ നിരവധി പേർ സഹായിച്ചിട്ടൂണ്ട്. അവരിൽ പ്രമുഖർ താഴെ പറയുന്നവർ ആണൂ്.
അങ്ങനെ നിരവധി പേർ ഈ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് തയ്യാറക്കാൻ സഹായിച്ചു. അവർക്കെല്ലാം നന്ദി.

പദ്ധതി വിജയിപ്പിക്കാൻ എല്ലാ മലയാളം വിക്കിമീഡിയരും ഒരുമിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതുണ്ട്. പദ്ധതികാവശ്യമായ വിവിധ ടെമ്പ്ലേറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കാനും മറ്റ് സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങൾ നടത്താനും മുൻകൈ എടുത്ത പ്രവീൺ പി, കോമൺസിലേക്ക് ചിത്രങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിനും മറ്റും മുൻകൈ ഏടുത്ത ശ്രീജിത്ത്, പദ്ധതിക്കായി പോസ്റ്ററും മറ്റും നിർമ്മിച്ച അജയ് കുയിലൂർ, ലോഗോ നിർമ്മിച്ച രാജേഷ് എന്നിവരുടെ സേവനങ്ങൾ എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ട്. എങ്കിലും ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറം ചിത്രങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയും ബസ്സിലൂടെയും ബ്ലോഗിലുടെയും ഫേസ് ബുക്കിലൂടെയും ഒക്കെ പരമാവധി പ്രചാരണം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്ത നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആണു് ഈ പദ്ധതിയുടെ താരങ്ങൾ. എല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ

പദ്ധതി തുടങ്ങുന്നത് 2011 ഏപ്രിൽ 2 നാണെന്ന് ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞെങ്കിലും പദ്ധതി അനൗൺസ് ചെയ്ത 2011 മാർച്ച് 24 തൊട്ട് തന്നെ ചിലരൊക്കെ അപ്‌ലോഡിങ്ങ് തുടങ്ങി. മാർച്ച് 24 തൊട്ട് ഏപ്രിൽ 1 വരെ ഇതേ പോലെ ഏപ്രിൽ 2-ാം തീയതി വരെ കാത്തു നിൽക്കാൻ ക്ഷമയില്ലാത്ത കുറച്ച് പേർ  ചേർന്ന് 100 നടത്ത് ചിത്രങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിട്ടൂണ്ട്. പദ്ധതി തുടങ്ങിയ ഏപ്രിൽ 2 തൊട്ട് പിന്നെ പതുക്കെ അപ്‌ലോഡിങ്ങ് കൂടി. സ്ഥിതി വിവരക്കണക്ക് വിശകലനം ചെയ്തതിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ഇവയാനു്
 • പദ്ധതി അവസാനിക്കുന്ന ദിവസമായ ഏപ്രിൽ 25നാനൂ് ഏറ്റവും അധികം അപ്‌ലോഡ് നടന്നത്. 343ഓളം  ചിത്രങ്ങളാണു് അന്ന് ഒറ്റ ദിവസം അപ്‌ലൊഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്.
 • പദ്ധതി തുടങ്ങിയതിനു ശെഷം ഏറ്റവും കുറച്ച് അപ്‌ലൊഡിങ്ങ് നടന്നത് ഏപ്രിൽ 13നാനൂ്. അന്ന് വെറും 9 ചിത്രങ്ങളാണൂ് അപ്‌ലൊഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്.
 • 75 ഓളം ഉപയോക്താക്കൾ ഈ പദ്ധതിയിൽ പങ്കെടുത്തു. ഇതിൽ പലരും വിക്കിപീഡിയയിൽ അംഗത്വം പോലും ഇല്ലാത്തവർ ആണെന്ന് ഓർക്കണം. അവർ ഒക്കെ വിക്കിയിലേക്ക് (ലേഖനമെഴുത്തല്ലാതെ) സംഭാവന ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും വഴി നോക്കി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു.
 • ഏറ്റവും അധികം ചിത്രങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തത് user:Ranjithsiji ആണു്. 246 സ്വതന്ത്ര ചിത്രങ്ങൾ ആണു് രജ്ഞ്ജിത് വിക്കിമീഡിയ കോമൺസിലേക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത്. 
 • ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അപ്‌ലോഡർ user:Sai K shanmugam ആണെന്ന് തോന്നു. രണ്ടാം ക്ലാസ്സുകാരനായ സായി ഷണ്മുഖം 14 ഓളം ചിത്രങ്ങൾ സംഭാവൻ ചെയ്തു.
 • പദ്ധതിയിൽ പങ്കെടുത്ത ഏക വനിത  user:Ks.mini ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. മിനി ടീച്ചർ 16-ഓളം സ്വതന്ത്ര ചിത്രങ്ങൾ ആണു് വിക്കിയിലെക്ക് സംഭാവന ചെയ്തത്. വിക്കിയിൽ വനിതാപ്രാതിനിത്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള വഴികൾ ആരായേണ്ടതുണ്ട്.
ഓരോ ദിവസവും നടന്ന അപ്‌ലോഡുകളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ
 • 3/24/2011        1
 • 3/25/2011        30
 • 3/26/2011        33
 • 3/27/2011        3
 • 3/28/2011        2
 • 3/29/2011        2
 • 3/30/2011        1
 • 3/31/2011        14
 • 4/1/2011        15
 • 4/2/2011        3
 • 4/3/2011        26
 • 4/4/2011        64
 • 4/5/2011        183
 • 4/6/2011        82
 • 4/7/2011        52
 • 4/8/2011        154
 • 4/9/2011        119
 • 4/10/2011        196
 • 4/11/2011        195
 • 4/12/2011        49
 • 4/13/2011        9
 • 4/14/2011        28
 • 4/15/2011        19
 • 4/16/2011        29
 • 4/17/2011        14
 • 4/18/2011        82
 • 4/19/2011        126
 • 4/20/2011        31
 • 4/21/2011        75
 • 4/22/2011        30
 • 4/23/2011        87
 • 4/24/2011        57
 • 4/25/2011        343
ഓരോരുത്തരും നടത്തിയ അപ്‌ലോഡുകളുടെ എണ്ണം.
 1. user:Ranjithsiji : 246
 2. user:Tinucherian : 197
 3. user:Raghith : 166
 4. user:Sreejithk2000 : 147 + 14 (flicker bot) = 161
 5. user:Ajaykuyiloor : 134
 6. user:Rameshng : 2 + 127 = 129
 7. user:നിരക്ഷരൻ : 103 + 2 (Magnus Manske)+ 21 (Upload to ml wiki) = 127
 8. user:Praveenp : 90
 9. user:Rajeshodayanchal : 78 + 1 (Magnus Manske) + 8 (Upload to ml wiki) = 87
 10. user:Manojk : 71
 11. user:Prasanths : 71
 12. user:Vaikoovery : 61
 13. user:Ashlyak : 58
 14. user:Vijayakumarblathur : 48
 15. user:Anoopan : 27 + 7 (flicker bot) = 34
 16. user:Fotokannan : 31
 17. user:Jithindop : 28
 18. user:Akhilsunnithan : 23 + 1 (Magnus Manske) = 24
 19. user:Edukeralam : 20
 20. http://www.flickr.com/people/47608778@N05 ViBGYOR Film Collective - 19
 21. user:Vinayaraj : 18
 22. user:Pradeep717 : 18
 23. user:Rojypala : 18
 24. user:Ks.mini : 16
 25. user:Anilankv : 16
 26. user:Arayilpdas : 16
 27. user:Sadik Khalid : 15
 28. user:Johnchacks : 15
 29. user:Reji Jacob : 15
 30. user:Sai K shanmugam : 11 + 1 ((Magnus Manske)) + 2 (Upload to ml wiki) = 14
 31. user:Jacob.jose : 14
 32. http://www.flickr.com/people/26323088@N00 Rakesh S - 14
 33. user:Naveenpf : 13
 34. user:Jyothis : 11
 35. user:ShajiA : 11
 36. user:Irvin calicut : 10
 37. user:Manjithkaini : 6 + 4 (flicker bot) = 10
 38. user:Shijualex : 8
 39. user:Ezhuttukari : 8
 40. user:Snehae : 7
 41. http://www.flickr.com/people/51668926@N00 Ryan - 7
 42. user:Manucherian : 6
 43. user:Santhoshj : 6
 44. user:Hrishikesh.kb : 6
 45. user:Mrriyad : 5
 46. user:Sivahari : 5
 47. user:Bluemangoa2z : 5
 48. user:Seenatn : 4
 49. user:Kiran Gopi : 4
 50. user:Jayeshj : 4
 51. user:Vm devadas : 3
 52. [[user:]] : 2
 53. user:Joshypj : 2
 54. user:Sreelalpp : 2
 55. user:Prasanth Iranikulam : 2
 56. http://www.flickr.com/people/91314344@N00 Dinesh Valke - 2
 57. user:Sudheeshud : 1
 58. user:Sameerct : 1
 59. user:Srijithpv : 1
 60. user:Jairodz : 1
 61. user:Pranchiyettan : 1
 62. user:Satheesan.vn : 1
 63. user:Kevinsooryan : 1
 64. user:Dpkpm007 : 1
 65. user:AniVar : 1
 66. user:Shehnad : 1
 67. user:വെള്ളെഴുത്ത് : 1
 68. user:Sugeesh : 1
 69. user:Anoop puthu : 1
 70. user:Aneeshnl : 1
 71. user:Suraj : 1
 72. http://www.flickr.com/people/61799827@N06 vagheseej - 1
 73. http://www.flickr.com/people/29695407@N00 Easa Shamih - 1
 74. http://www.flickr.com/people/9598429@N06 yeokhirnhup - 1
 75. http://www.flickr.com/people/55925503@N02 Hari Krishnan - 1

അപ്‌ലോഡിങ്ങ് ഒക്കെ ധാരാളം നടന്നുമെങ്കിലും ഇനിയും ധാരാളം പണികൾ ബാക്കിയാനു്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പണികളീൽ സഹകരിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഈ താളിൽ ഒപ്പ് വെക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി മലയാളം വിക്കി സമൂഹത്തിന്റെ പേരിൽ നന്ദി
_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l