വിക്കിപീടിയ അടക്കം പല സൈറ്റുകളും  ഇപ്പോള്‍ കൂടോതലായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം BP (BEFORE THE PRESENT) . എന്നാല്‍ അത് യുഗ കണക്കായിരിക്കണം  വര്‍ഷങ്ങള്‍ കൃത്യമായി രേഖ പെടുത്തില്ല . ഉദ്ടകരണത്തിന് ശ്രീ ബുധന്‍ 2300  BP കാളഘട്ട ത്തിലായിരിക്കണമ ജീവിചിരുന്നത് .
നമ്മുക്ക് അത് അവലമ്ബിച്ചുകൂടെ ?

2012/10/19 ajay balachandran <drajay1976@yahoo.com>
shaji arikkad പറഞ്ഞത് നല്ല അഭിപ്രായമായി തോന്നുന്നു. പൊതുവര്‍ഷം വിക്കിപ്പീഡിയയയിലെ ധാരാളം താളുകളില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രയോഗമാണ്. പക്ഷേ പൊതുവര്‍ഷത്തിനു മുന്‍പ് എന്ന പ്രയോഗം കണ്ടിട്ടേയില്ല. ക്രിസ്തുവിന് മുന്‍പ് എന്നുതന്നെയാണ് പൊതുവില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

ഷിജു അലക്സ് പറഞ്ഞതുപോലെ പഞ്ചായത്തില്‍ ഒരു പൊതുചര്‍ച്ച നടത്തിക്കൂടേ?From: shaji arikkad <shajiarikkad@gmail.com>
To: Malayalam Wikimedia Project Mailing list <wikiml-l@lists.wikimedia.org>
Sent: Friday, 19 October 2012 12:24 PM
Subject: Re: [Wikiml-l] കാലഗണന

ഇത് മതേതരത്വത്തിന്റേയോ സഹിഷ്ണുതയുടേയൊ ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല. ചരിത്രത്തിലെവിടെയും കാണാത്ത ക്രിസ്തുവിന്റെ പേര് കാലഗണനയില്‍ വരുമ്പോള്‍ ഉണ്ടാകാന്‍ സാദ്ധ്യതയുള്ള ഒരു തെറ്റിധാരണ (ചരിത്രത്തിലെ) ഒഴിവാക്കാന്‍ വേണ്ടിയാണ് പൊതുവര്‍ഷം (CE) അതിനു മുമ്പ് (BCE) തുടങ്ങിയ പ്രയോഗങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാന്‍ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അത് കേരളത്തിനും മാതൃകയാക്കാവുന്നതല്ലേ?

2012, ഒക്ടോബര്‍ 19 8:29 am ന്, Shiju Alex <shijualexonline@gmail.com> എഴുതി:
ക്രിസ്തുവിനു ശേഷം, ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് എന്നിങ്ങനെ പരത്തി എഴുതുക ആണെങ്കില്‍ ആശയക്കുഴപ്പം ഇല്ല. പക്ഷെ ക്രിസ്തുവിനു പിന്‍പ്, ക്രി.പി. തുടങ്ങിയ പ്രയൊഗങ്ങള്‍ അങ്ങനെയല്ല. അത് ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്.

പൊതു സമൂഹത്തില്‍ കൂടുതലായി ഉപയൊഗിച്ചു കണ്ടിരിക്കുന്നത് എ.ഡി./ബി.സി. യും ക്രിസ്തുവര്‍ഷം/ക്രിസ്ത്വാബ്ദവും ആണ്.

എന്തായാലും ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഒരു പൊതുരൂപം വിക്കിപീഡിയയില്‍ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇതിനായി പഞ്ചായത്തില്‍ ഒരു ചര്‍ച്ച തുടങ്ങുന്നതല്ലേ നല്ലത്.2012/10/18 praveenp <me.praveen@gmail.com>
ഒരു ക്രി വന്നു എന്നു കരുതി വിക്കിപീഡിയ ക്രിസ്തുമതത്തെ മാത്രമേ അംഗീകരിക്കുന്നുള്ളു എന്നില്ലല്ലോ. നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ നടപ്പുള്ള രീതി ക്രി.പി., ക്രി.മു. എന്നിങ്ങനെയാണ്. (വ്യക്തിപരമായി ക്രിസ്തുവിനു ശേഷം, ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് എന്ന രീതിയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്). അതില്‍ മതപക്ഷപാതിത്വമാരോപിച്ച് ക്രിസ്തീയരീതിയാണെന്ന് കരുതി മാറ്റണമെന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കില്‍ അതില്‍ മതേതരത്വത്തേക്കാളും കൂടുതലുള്ളത് മത അസഹിഷ്ണുതയാണെന്നെന്റെ അഭിപ്രായം. വിക്കിപീഡിയയായി പുതിയ രീതികള്‍ കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല താനും. ധാരാളം കാലഗണനാരീതികള്‍ നമുക്കുണ്ടെന്നുമോര്‍ക്കുക.


On Thursday 18 October 2012 08:28:25 PM IST, shaji arikkad wrote:
കാലത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ക്രി.പി., ക്രി.മു. എന്നീ പ്രയോഗങ്ങള്‍ക്കു പകരം ഇംഗ്ലീഷ്
വിക്കിപ്പീഡിയയിലേതു പോലെ BCE, CE എന്നിവയോ അതിനു സമാനമായ മലയാളം പദങ്ങളോ
ഉപയോഗിച്ചു കൂടെ? അതയിരിക്കില്ലേ കൂടുതല്‍ ശരി?


_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l

To stop receiving messages from Wikiml-l please visit: https://lists.wikimedia.org/mailman/options/wikiml-l

_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l

To stop receiving messages from Wikiml-l please visit: https://lists.wikimedia.org/mailman/options/wikiml-l


_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l

To stop receiving messages from Wikiml-l please visit: https://lists.wikimedia.org/mailman/options/wikiml-l


_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l

To stop receiving messages from Wikiml-l please visit: https://lists.wikimedia.org/mailman/options/wikiml-l


_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l

To stop receiving messages from Wikiml-l please visit: https://lists.wikimedia.org/mailman/options/wikiml-l--
Yours cordially
Dr.Fuad Jaleel