അത് ശരിതന്നെ, 
2010, ഡിസംബര്‍ 9 7:40 രാവിലെ ന്, Adarsh VK <adarshpillai@gmail.com> എഴുതി:
‌@‌അബ്ദുല്‍ അസീസ്
ഉഗ്രന്‍ അഭിപ്രായം :-). വളരെ പതിഞ്ഞ ഒച്ചയില്‍ ഒരഭിനന്ദനം

2010/12/9 Abdul_Azee_അബ്ദുല്‌അസീസ് <azeeznm@gmail.com>

ഫോണ്ട് സൈസ് വലുതാക്കുന്നത് ഒച്ചയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതിനു തുല്ല്യമാണ്‌._______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l
--
subabuariyallur