ഇതേ കുറിച്ചുള്ള കു‌ടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ അറിയിക്കുമോ?
 
Akbarali

 
On 8/21/09, sugeesh.g subrahmanyam <sajsugeesh@gmail.com> wrote:
താത്പര്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകുക

On 8/12/09, Anoop <anoop.ind@gmail.com> wrote:
> ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ? 500-ല്‍ അധികം തര്‍ജ്ജമകള്‍ ചെയ്താല്‍ 1000 യൂറോയിലെ ഒരു
> പങ്ക് വീതിച്ചു കിട്ടും.
>
> താല്പര്യമുള്ള ആര്‍ക്കെങ്കിലും സഹായം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കില്‍(എങ്ങനെ തര്‍ജ്ജമകള്‍
> ചെയ്യും? തര്‍ജ്ജമ ചെയ്യാനുള്ള ടെക്സ് എവിടുന്ന് കിട്ടും?)  അല്ലെങ്കില്‍ സംശയം
> ഉണ്ടെങ്കില്‍ ഈ മെയിലിനു മറുപടി അയക്കുക.
>
> അനൂപ്
>
> 2009/8/12 സാദിക്ക് ഖാലിദ് Sadik Khalid <sadik.khalid@gmail.com>
> >
> >
> >
> >
> >
> > ---------- Forwarded message ----------
> > From: Siebrand Mazeland <s.mazeland@xs4all.nl>
> > Date: Mon, Aug 10, 2009 at 1:01 AM
> > Subject: [Mediawiki-i18n] Call for translations: translatewiki.net August
> 2009 Translation Rally
> > To: translators-l@lists.wikimedia.org,
> mediawiki-i18n@lists.wikimedia.org, MediaWiki announcements
> and site admin list <mediawiki-l@lists.wikimedia.org>
> >
> >
> > As of today, and up to and including next Monday, http://translatewiki.net
> > is having its second ever Translation Rally[1]. As an incentive to our
> > translators, we are dividing 1,000 Euro over all translators that
> contribute
> > 500 or more new translations to MediaWiki or its extensions.
> >
> > This Translation Rally has kindly been made possible by a grant from the
> > International Projects fund of the Dutch Wikimedia chapter Vereniging
> > Wikimedia Nederland[2] to Stichting Open Progress[3], that coordinates the
> > financial aspect of the Translation Rally.
> >
> > We call on all non-English speakers to take part in this Translation Rally
> > and make it as big a success as possible, so that MediaWiki can stay one
> of
> > the best localised pieces of software in the known universe. The first
> > Translation Rally ended with 35 translators meeting the requirements[4],
> and
> > some 20,000 new messages were translated over the regular stream. A
> success
> > we could not have imagined. We dare you to do even better this time.
> >
> > Cheers!
> >
> > Siebrand Mazeland
> > translatewiki.net staff
> >
> > [1] http://translatewiki.net/wiki/Project:Rally-2009-08
> > [2] http://nl.wikimedia.org/wiki/Mainpage
> > [3] http://openprogress.org/Open_Progress
> > [4]
> http://translatewiki.net/wiki/Translating:Language_project/500claim
> >
> >
> > _______________________________________________
> > Mediawiki-i18n mailing list
> > Mediawiki-i18n@lists.wikimedia.org
> >
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/mediawiki-i18n
> >
> >
> >
> > --
> > സ്‌നേഹാന്വേഷണങ്ങളോടെ,
> > സാദിക്ക് ഖാലിദ്
> >
> > _______________________________________________
> > Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
> > email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
> > Website:
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l
> >
> >
>
>
>
> --
> With Regards,
> Anoop P
>
>
> _______________________________________________
> Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
> email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
> Website:
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l
>
>
_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l