വിക്കിമീഡിയ ഇന്ത്യ 2016 കോണ്‍ഫറന്‍സിനെക്കുറിച്ചും പഞ്ചാബ് എഡിറ്റത്തോണിനെക്കുറിച്ചും അഡ്വ. ടി കെ സുജിത്ത് എഴുതുന്നു. http://www.deshabhimani.com/special/wikipedia-punjab-edit-a-thon/578431

Manoj.K/മനോജ്.കെ
www.manojkmohan.com