പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി രാജേഷ് ഒടയഞ്ചാല്‍ ചെയ്ത് തന്ന പോസ്റ്റര്‍ (ഞാന്‍ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തിയത്). സോഷ്യല്‍ നെറ്റ് വര്‍ക്കുകളിലെ നിങ്ങളുടെ പിയര്‍ സര്‍ക്കിളുകളില്‍ പങ്കുവയ്ക്കുമല്ലോ.

നന്ദി.
മനോജ്. കെ