മലയാളം കയ്യെഴുത്ത് ലിപി ഇങ്ങനെയാണെന്നു കണ്ടു. പക്ഷെ ആരും ഉപയോഗിക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ലല്ലൊ?

ഷബീര്‍ മേമുണ്ട954c5e18.jpg picture by cvsrm


From: wikiml-l-request@lists.wikimedia.org
Subject: Wikiml-l Digest, Vol 7, Issue 21
To: wikiml-l@lists.wikimedia.org
Date: Wed, 4 Feb 2009 16:42:57 +0000

Send Wikiml-l mailing list submissions to
wikiml-l@lists.wikimedia.org

To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l
or, via email, send a message with subject or body 'help' to
wikiml-l-request@lists.wikimedia.org

You can reach the person managing the list at
wikiml-l-owner@lists.wikimedia.org

When replying, please edit your Subject line so it is more specific
than "Re: Contents of Wikiml-l digest..."


--Forwarded Message Attachment--
From: shabeer@vatakara.com
To: wikiml-l@lists.wikimedia.org
Date: Wed, 4 Feb 2009 16:42:53 +0000
Subject: [Wikiml-l] Malayalam calligraphy


From: wikiml-l-request@lists.wikimedia.org
Subject: Wikiml-l Digest, Vol 7, Issue 20
To: wikiml-l@lists.wikimedia.org
Date: Wed, 4 Feb 2009 16:40:25 +0000

Send Wikiml-l mailing list submissions to
wikiml-l@lists.wikimedia.org

To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l
or, via email, send a message with subject or body 'help' to
wikiml-l-request@lists.wikimedia.org

You can reach the person managing the list at
wikiml-l-owner@lists.wikimedia.org

When replying, please edit your Subject line so it is more specific
than "Re: Contents of Wikiml-l digest..."


--Forwarded Message Attachment--
From: anoop.ind@gmail.com
To: wikiml-l@lists.wikimedia.org
Date: Wed, 4 Feb 2009 21:05:17 +0530
Subject: [Wikiml-l] Fwd: [smc-discuss] Payyans 0.7 Released

FYI.

---------- Forwarded message ----------
From: Santhosh Thottingal <santhosh.thottingal@gmail.com>

Date: 2009/2/4
Subject: [smc-discuss] Payyans 0.7 Released
To: സ്വതന്ത്ര മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ് <smc-discuss@googlegroups.com>


നമസ്കാരം.

പയ്യന്‍സിന്റെ 0.7 പതിപ്പു് പുറത്തിറക്കുന്നു. പയ്യന്‍സ് ആസ്കി

ഫോണ്ടുകളുപയോഗിച്ചെഴുതിയ മലയാളത്തെ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ പ്രൊസസ്സിങ്ങിനു

യോജിച്ച യൂണിക്കോഡ് മലയാളത്തിലേക്കു് മാറ്റുവാനുള്ളാ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണു്.

ഫോണ്ടു് ഡിപ്പന്റന്‍സി വളരെക്കുറച്ചുകൊണ്ടു് ലളിതമായ ഒരു മാപ്പിങ്ങ്

ഫയലിന്റെ സഹായത്തോടെ ടെക്സ്റ്റ്, പീഡിഎഫ് എന്നീ ഫോര്‍മാറ്റുകളില്‍ ആസ്കി

ഫോണ്ടുകളുപയോഗിച്ചെഴുതിയ മലയാളത്തെ ഇതു് യൂണിക്കോഡിലേയ്ക്കാക്കുന്നു.

യൂണിക്കോഡിലുള്ള ഫയലുകളെ ആസ്കി ഫോണ്ടുകള്‍ക്കു ചേര്‍ന്ന രൂപത്തിലാക്കാനും

പയ്യന്‍സ് ഉപയോഗിക്കാംതാഴെപ്പറയുന്നവയാണു് മാറ്റങ്ങള്‍

1. Python API  പിന്തുണ. പൈത്തണ്‍ പ്രോഗ്രാമുകളില്‍ പയ്യന്‍സ് API കള്‍

ഉപയോഗിക്കാനാകും http://wiki.smc.org.in/Payyans എന്ന വിക്കി പേജില്‍

വിശദാംശങ്ങളുണ്ടു്. ഈ API കളാണു് ചാത്തന്‍സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതു്.

2. നിരവധി ബഗ്ഗുകള്‍ തിരുത്തി. പ്രത്യേകിച്ചും വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ

ഇടതുവശത്തുവരുന്ന സ്വരചിഹ്നങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങള്‍

3. അമ്പിളി ഫോണ്ടിനു വേണ്ടിയുള്ള മാപ്പിങ്ങ് zyxware ചെയ്തു.Source, Deb, RPM: http://download.savannah.gnu.org/releases/smc/payyansനമ്മള്‍ പയ്യന്‍സ് ആദ്യപതിപ്പിറക്കിയപ്പോള്‍ കേരളപാണിനീയം

യൂണിക്കോഡിലേക്കാക്കുകയുണ്ടായി. അതിന്റെ വിക്കിവത്കരണം മലയാളം വിക്കി


ഗ്രന്ഥശാലയില്‍ പുരോഗമിക്കുന്നു


http://ml.wikisource.org/wiki/കേരളപാണിനീയം

ചന്തുമേനോന്റെ ഇന്ദുലേഖ എന്ന നോവലും യൂണിക്കോഡാക്കിയുരുന്നു. അതു് വിക്കി


ഗ്രന്ഥശാലയില്‍ ചേര്‍ക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല.


ഇപ്രാവശ്യം നമ്മള്‍ യൂണിക്കോഡാക്കിയിരിക്കുന്നതു് പ്രശസ്ത ആയുര്‍വ്വേദ


ഗ്രന്ഥമായ ചരകസംഹിതയെ ആണു്. വളരെ ബൃഹത്തായ ഈ ഗ്രന്ഥം ഏകദേശം 19 MB


ഉണ്ടു്. പയ്യന്‍സ് ഇതു് 5 മിനിറ്റുകൊണ്ടു് മാറ്റിയെടുത്തു.


ഇതാണു് ആസ്കിയിലുള്ള ചരകസംഹിത :


http://www.malayalamresourcecentre.org/Mrc/charaka/charaka.html


യൂണിക്കോഡാക്കിയതു്
http://santhosh00.googlepages.com/charakaunicode.tar.gz


ഇതുകൂടാതെ സുശ്രുതസംഹിതയും നമ്മള്‍ മാറ്റിയെടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഈ


ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയില്‍ ചേര്‍ക്കുന്നതിനു് കുറേപേരുടെ സഹായം


ആവശ്യമാണു്.
ഈ പതിപ്പിലെ കുറേ ഭാഗങ്ങള്‍ രജീഷ് നമ്പ്യാരാണു് ചെയ്തതു്. രജീഷിനു നന്ദി.നന്ദി

സന്തോഷ് തോട്ടിങ്ങല്‍--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~

സ്വതന്ത്ര മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ് - എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിനു് എന്റെ ഭാഷ

സംരംഭം: https://savannah.nongnu.org/projects/smc

വെബ്‌സൈറ്റ് : http://smc.org.in  IRC ചാനല്‍ : #smc-project @ freenode

പിരിഞ്ഞു പോകാന്‍: smc-discuss-unsubscribe@googlegroups.com

-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---


--
With Regards,
Anoop
anoop.ind@gmail.com--Forwarded Message Attachment--
From: shabeer@vatakara.com
To: wikiml-l@lists.wikimedia.org; wikiml-l-bounces@lists.wikimedia.org; wikiml-l-request@lists.wikimedia.org
Date: Wed, 4 Feb 2009 16:40:21 +0000
Subject: [Wikiml-l] Malayalam Letters

മലയാളം കയ്യെഴുത്ത് ലിപി ഇങ്ങനെയാണെന്നു കണ്ടു. പക്ഷെ ആരും ഉപയോഗിക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ലല്ലൊ?

ഷബീര്‍ മേമുണ്ട954c5e18.jpg picture by cvsrm

Get a view of the world through MSN Video. Some things just cannot be left unseen. Try it!


Get a view of the world through MSN Video. Some things just cannot be left unseen. Try it!


Rediscover the magic of Windows & WIN a Windows Vista laptop & Windows mobile phone at www.windowsandme.com Try it now!