ഇതിലെ മൂന്നാമത്തെ ചിത്രം (പ്രമാണം:Photo0212.jpg) ഒരു പകർപ്പവകാശ ലംഘനമാണ്. ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന കലണ്ടറിന്റെ ചിത്രം ശിവഹരി എടുത്തതാണെങ്കിലും ആ കലണ്ടറിലെ ചിത്രങ്ങൾ എടുത്തത് ആരെന്ന് വ്യക്തമല്ല. 

ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ കലണ്ടർ ആണെങ്കിലും ഇവർക്ക് ഈ ചിത്രങ്ങൾ എല്ലാം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അനുമതി ഉണ്ടോ എന്നത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ ഉള്ള ചിത്രങ്ങൾ കോമൺസിൽ നിലനിർത്താൻ ആകില്ല.

മറ്റുള്ളവർ എടുത്ത ചിത്രത്തിന്റെ ഫോട്ടോ നമ്മൾ എടുത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യരുത് എന്നതാണ് വിക്കിപീഡിയയുടെ നയം. ഇതുപോലെ ചെറുതായി മാത്രം കാണുന്ന രീതിയിൽ ആണെങ്കിൽ പോലും കോമൺസിൽ ഇവ സ്വീകരിക്കപ്പെടണം എന്നില്ല. 

- ശ്രീജിത്ത് കെ.

2011/4/7 Shiju Alex <shijualexonline@gmail.com>
ശിവഹരി {{Malayalam loves Wikimedia event}} എന്ന ടാഗ് ചേർക്കാഞ്ഞതായിരുന്നു പ്രശ്നം. ഇപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.
 
2011/4/6 Sivahari Nandakumar <sivaharivkm@gmail.com>
http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%AE%E0%B4%BE%E0%B4%A3%E0%B4%82:Panthal.jpg
http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%AE%E0%B4%BE%E0%B4%A3%E0%B4%82:Bekbal.jpg
http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%AE%E0%B4%BE%E0%B4%A3%E0%B4%82:Photo0212.jpg

2011, ഏപ്രില്‍ 6 1:48 വൈകുന്നേരം ന്, സുനിൽ (Sunil) <vssun9@gmail.com> എഴുതി:

ശിവഹരിയുടെ ചിത്രങ്ങളുടെ കണ്ണി തരാമോ? ശരിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം.


2011/4/5 Sivahari Nandakumar <sivaharivkm@gmail.com>
ഞാന്‍ ചേര്‍ത്ത ചിത്രങ്ങള്‍ ഷിജു പറഞ്ഞ കണ്ണിയില്‍ കാണിക്കുന്നില്ലല്ലോ?

2011, ഏപ്രില്‍ 5 3:10 വൈകുന്നേരം ന്, Devadas VM <vm.devadas@gmail.com> എഴുതി:
ഞാൻ കുറച്ച്  ചിത്രങ്ങൾ കൂടി അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
തൽ‌ക്കാലം മലയാളം വിക്കിയിലേക്ക് തന്നെ...

_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l
--
with warm regards
Sivahari Nandakumar
Appropriate Technology Promotion Society
Eroor, Vyttila 09446582917
http://sivaharicec.blogspot.com
--------------------------------------------------------
      fighting for knowledge freedom

_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l
--
with warm regards
Sivahari Nandakumar
Appropriate Technology Promotion Society
Eroor, Vyttila 09446582917
http://sivaharicec.blogspot.com
--------------------------------------------------------
      fighting for knowledge freedom

_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l