ഡി.സി. ബുക്സിന്റെ നൂലാമാലകളേക്കാള്‍ വലിയ നൂലാമാലകള്‍ ആണു പുസ്തകങ്ങള്‍ പബ്ലിക് ഡൊമൈനില്‍ ആക്കുക എന്നത്...
:)


2008/9/30 Challiyan <challiyan@gmail.com>
കുറേ വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞാല്‍ പിന്നെ പബ്ലിക്കാവുമല്ലോ. അതു വരെ ക്ഷമിക്കുക.
അല്ലെങ്കില്‍ ഡി.സി. ബുക്സിനു കാശു കൊടുക്കണം
_______________________________________________
Wikiml-l mailing list
Wikiml-l@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l--
With Regards,
Anoop
anoop.ind@gmail.com