ദയവു ചെയുതു ആവശിമില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടിക്കള്‍ അയക്കരുതേ .......................

ഇതു ഞാന്‍ എന്റ്റെ പേര്‍സണല്‍ ആവശിങ്ങള്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെയില്‍ ആണ്........ അതുകൊണ്ട് ഇനി എതിലക്ക് മെയില്‍ അയക്കരുത് ................

സോറി............... സോറി......................