സുനില്‍,

പ്രധാന താള്‍ തെറ്റും പ്രധാനതാള്‍ ശരിയുമാകുന്നതു് ഏതു വ്യാകരണനിയമം കൊണ്ടാണെന്നു് അറിഞ്ഞാല്‍ കൊള്ളാം.

2008/9/22 സുനില്‍ <vssun9@gmail.com>
പ്രധാനതാള്‍ എന്നതാണ് വ്യാകരണപരമായി ശരി.

@ശ്രീജിത്..
പ്രഥമതാള്‍ = ആദ്യത്തെ താള്‍ എന്നല്ലേ? മുഖ്യമായ എന്ന അര്‍ത്ഥം വരുന്നുണ്ടോ?

vssun@mlwiki

2008/9/21 Sreejith K. <sreejithk2000@gmail.com>

പ്രധാന താള്‍ എന്നാണോ പ്രദമ താള്‍ എന്നാണോ കൂടുതല്‍ യോജിക്കുക?

- ശ്രീജിത്ത് കെ

2008/9/20 Sidharthan P <sidharthan.p@gmail.com>
മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ സൈഡ് ബാറില്‍ ഇപ്പോള്‍ പ്രധാനതാള്‍ എന്ന ലിങ്കാണുള്ളത്. അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അകത്തേക്ക് പോകുമ്പോള്‍ തലക്കെട്ട് പ്രധാന താള്‍ എന്നാകുന്നു. വിക്കിയുടെ മറ്റ് സഹോദരസംരംഭങ്ങളിലും കാണുന്നത് പ്രധാന താള്‍ എന്നാണ്. ഇതില്‍ ഏതാണ് ശരി?


പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന രീതിയില്‍ പ്രധാനതാള്‍ എന്നുതന്നെയാണോ?

സിദ്ധാര്‍ത്ഥന്‍

_______________________________________________
Wikiml-l mailing list
Wikiml-l@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l_______________________________________________
Wikiml-l mailing list
Wikiml-l@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l_______________________________________________
Wikiml-l mailing list
Wikiml-l@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l
--
Umesh Nair