സെര്‍ച്ച് ചെയ്യുമ്പോള്‍ കിട്ടാത്തത് പണ്ട് സാദിഖ്, ജേക്കബ്, ജ്യോതിസ് ചര്‍ച്ച ചെയ്തിരുന്നതായി ഓര്‍ക്കുന്നു. എന്തായെന്ന് അവരോട് ചോദിക്കാം
ചള്ളി