ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ? 500-ല്‍ അധികം തര്‍ജ്ജമകള്‍ ചെയ്താല്‍ 1000 യൂറോയിലെ ഒരു പങ്ക് വീതിച്ചു കിട്ടും.

താല്പര്യമുള്ള ആര്‍ക്കെങ്കിലും സഹായം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കില്‍(എങ്ങനെ തര്‍ജ്ജമകള്‍ ചെയ്യും? തര്‍ജ്ജമ ചെയ്യാനുള്ള ടെക്സ് എവിടുന്ന് കിട്ടും?)  അല്ലെങ്കില്‍ സംശയം ഉണ്ടെങ്കില്‍ ഈ മെയിലിനു മറുപടി അയക്കുക.

അനൂപ്

2009/8/12 സാദിക്ക് ഖാലിദ് Sadik Khalid <sadik.khalid@gmail.com>


---------- Forwarded message ----------
From: Siebrand Mazeland <s.mazeland@xs4all.nl>
Date: Mon, Aug 10, 2009 at 1:01 AM
Subject: [Mediawiki-i18n] Call for translations: translatewiki.net August 2009 Translation Rally
To: translators-l@lists.wikimedia.org, mediawiki-i18n@lists.wikimedia.org, MediaWiki announcements and site admin list <mediawiki-l@lists.wikimedia.org>


As of today, and up to and including next Monday, http://translatewiki.net
is having its second ever Translation Rally[1]. As an incentive to our
translators, we are dividing 1,000 Euro over all translators that contribute
500 or more new translations to MediaWiki or its extensions.

This Translation Rally has kindly been made possible by a grant from the
International Projects fund of the Dutch Wikimedia chapter Vereniging
Wikimedia Nederland[2] to Stichting Open Progress[3], that coordinates the
financial aspect of the Translation Rally.

We call on all non-English speakers to take part in this Translation Rally
and make it as big a success as possible, so that MediaWiki can stay one of
the best localised pieces of software in the known universe. The first
Translation Rally ended with 35 translators meeting the requirements[4], and
some 20,000 new messages were translated over the regular stream. A success
we could not have imagined. We dare you to do even better this time.

Cheers!

Siebrand Mazeland
translatewiki.net staff

[1] http://translatewiki.net/wiki/Project:Rally-2009-08
[2] http://nl.wikimedia.org/wiki/Mainpage
[3] http://openprogress.org/Open_Progress
[4] http://translatewiki.net/wiki/Translating:Language_project/500claim


_______________________________________________
Mediawiki-i18n mailing list
Mediawiki-i18n@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/mediawiki-i18n--
സ്‌നേഹാന്വേഷണങ്ങളോടെ,
സാദിക്ക് ഖാലിദ്

_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l
--
With Regards,
Anoop P