സ്ഥിതി വിവരക്കണക്കുകൾ ഗ്രാഫ് ആക്കി അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ML_wiki_photo_event_2011_Daily_upload_rate_line_graph.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ml_wiki_photo_even_Daywise_percentage_of_uploads.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ml_wiki_photo_even_2011_Pie_Chat_of_Contributions_Summarised_users.png

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ml_wiki_photo_event_analysis_Pie_Chart_All_users.pngregards
Rameshng


2011/4/29 Shiju Alex <shijualexonline@gmail.com>
വിക്കിമീഡിയ കോമൺസിലേക്ക് കേരളത്തേയും മലയാളത്തേയും സംബന്ധിച്ച പരമാവധി സ്വന്തന്ത്ര ചിത്രങ്ങൾ എത്തിക്കുക എന്ന പ്രധാന ഉദ്ദേശത്തോടെ നടത്തിയ  മലയാളികൾ വിക്കിമീഡിയയെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന വിക്കി പദ്ധതി വൻവിജയം ആയിരുന്നു എന്ന് ഇതിനകം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞല്ലോ. ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ 2155ഓളം സ്വതന്ത്ര ചിത്രങ്ങളാണു് വിക്കിമീഡിയ കോമൺസിൽ എത്തിയത്.  പദ്ധതിയുടെ സൂക്ഷമമായ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ ആണു് ഇതിൽ.  (ഒരു പ്രധാന കാര്യം, ഈ സ്ഥിതി വിവരക്കണക്ക് അതീവ കൃത്യത ഉള്ളത് ആണെന്ന് കരുതുന്നില്ല. എങ്കിലും ഏകദേശ കണക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും)

ഈ സ്ഥിതി വിവരക്കണക്ക് ഈ വിധത്തിൽ ആക്കിയെടുക്കാൻ നിരവധി പേർ സഹായിച്ചിട്ടൂണ്ട്. അവരിൽ പ്രമുഖർ താഴെ പറയുന്നവർ ആണൂ്.
അങ്ങനെ നിരവധി പേർ ഈ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് തയ്യാറക്കാൻ സഹായിച്ചു. അവർക്കെല്ലാം നന്ദി.

പദ്ധതി വിജയിപ്പിക്കാൻ എല്ലാ മലയാളം വിക്കിമീഡിയരും ഒരുമിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതുണ്ട്. പദ്ധതികാവശ്യമായ വിവിധ ടെമ്പ്ലേറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കാനും മറ്റ് സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങൾ നടത്താനും മുൻകൈ എടുത്ത പ്രവീൺ പി, കോമൺസിലേക്ക് ചിത്രങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിനും മറ്റും മുൻകൈ ഏടുത്ത ശ്രീജിത്ത്, പദ്ധതിക്കായി പോസ്റ്ററും മറ്റും നിർമ്മിച്ച അജയ് കുയിലൂർ, ലോഗോ നിർമ്മിച്ച രാജേഷ് എന്നിവരുടെ സേവനങ്ങൾ എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ട്. എങ്കിലും ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറം ചിത്രങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയും ബസ്സിലൂടെയും ബ്ലോഗിലുടെയും ഫേസ് ബുക്കിലൂടെയും ഒക്കെ പരമാവധി പ്രചാരണം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്ത നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആണു് ഈ പദ്ധതിയുടെ താരങ്ങൾ. എല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ

പദ്ധതി തുടങ്ങുന്നത് 2011 ഏപ്രിൽ 2 നാണെന്ന് ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞെങ്കിലും പദ്ധതി അനൗൺസ് ചെയ്ത 2011 മാർച്ച് 24 തൊട്ട് തന്നെ ചിലരൊക്കെ അപ്‌ലോഡിങ്ങ് തുടങ്ങി. മാർച്ച് 24 തൊട്ട് ഏപ്രിൽ 1 വരെ ഇതേ പോലെ ഏപ്രിൽ 2-ാം തീയതി വരെ കാത്തു നിൽക്കാൻ ക്ഷമയില്ലാത്ത കുറച്ച് പേർ  ചേർന്ന് 100 നടത്ത് ചിത്രങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിട്ടൂണ്ട്. പദ്ധതി തുടങ്ങിയ ഏപ്രിൽ 2 തൊട്ട് പിന്നെ പതുക്കെ അപ്‌ലോഡിങ്ങ് കൂടി. സ്ഥിതി വിവരക്കണക്ക് വിശകലനം ചെയ്തതിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ഇവയാനു്
ഓരോ ദിവസവും നടന്ന അപ്‌ലോഡുകളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ
ഓരോരുത്തരും നടത്തിയ അപ്‌ലോഡുകളുടെ എണ്ണം.
 1. user:Ranjithsiji : 246
 2. user:Tinucherian : 197
 3. user:Raghith : 166
 4. user:Sreejithk2000 : 147 + 14 (flicker bot) = 161
 5. user:Ajaykuyiloor : 134
 6. user:Rameshng : 2 + 127 = 129
 7. user:നിരക്ഷരൻ : 103 + 2 (Magnus Manske)+ 21 (Upload to ml wiki) = 127
 8. user:Praveenp : 90
 9. user:Rajeshodayanchal : 78 + 1 (Magnus Manske) + 8 (Upload to ml wiki) = 87
 10. user:Manojk : 71
 11. user:Prasanths : 71
 12. user:Vaikoovery : 61
 13. user:Ashlyak : 58
 14. user:Vijayakumarblathur : 48
 15. user:Anoopan : 27 + 7 (flicker bot) = 34
 16. user:Fotokannan : 31
 17. user:Jithindop : 28
 18. user:Akhilsunnithan : 23 + 1 (Magnus Manske) = 24
 19. user:Edukeralam : 20
 20. http://www.flickr.com/people/47608778@N05 ViBGYOR Film Collective - 19
 21. user:Vinayaraj : 18
 22. user:Pradeep717 : 18
 23. user:Rojypala : 18
 24. user:Ks.mini : 16
 25. user:Anilankv : 16
 26. user:Arayilpdas : 16
 27. user:Sadik Khalid : 15
 28. user:Johnchacks : 15
 29. user:Reji Jacob : 15
 30. user:Sai K shanmugam : 11 + 1 ((Magnus Manske)) + 2 (Upload to ml wiki) = 14
 31. user:Jacob.jose : 14
 32. http://www.flickr.com/people/26323088@N00 Rakesh S - 14
 33. user:Naveenpf : 13
 34. user:Jyothis : 11
 35. user:ShajiA : 11
 36. user:Irvin calicut : 10
 37. user:Manjithkaini : 6 + 4 (flicker bot) = 10
 38. user:Shijualex : 8
 39. user:Ezhuttukari : 8
 40. user:Snehae : 7
 41. http://www.flickr.com/people/51668926@N00 Ryan - 7
 42. user:Manucherian : 6
 43. user:Santhoshj : 6
 44. user:Hrishikesh.kb : 6
 45. user:Mrriyad : 5
 46. user:Sivahari : 5
 47. user:Bluemangoa2z : 5
 48. user:Seenatn : 4
 49. user:Kiran Gopi : 4
 50. user:Jayeshj : 4
 51. user:Vm devadas : 3
 52. [[user:]] : 2
 53. user:Joshypj : 2
 54. user:Sreelalpp : 2
 55. user:Prasanth Iranikulam : 2
 56. http://www.flickr.com/people/91314344@N00 Dinesh Valke - 2
 57. user:Sudheeshud : 1
 58. user:Sameerct : 1
 59. user:Srijithpv : 1
 60. user:Jairodz : 1
 61. user:Pranchiyettan : 1
 62. user:Satheesan.vn : 1
 63. user:Kevinsooryan : 1
 64. user:Dpkpm007 : 1
 65. user:AniVar : 1
 66. user:Shehnad : 1
 67. user:വെള്ളെഴുത്ത് : 1
 68. user:Sugeesh : 1
 69. user:Anoop puthu : 1
 70. user:Aneeshnl : 1
 71. user:Suraj : 1
 72. http://www.flickr.com/people/61799827@N06 vagheseej - 1
 73. http://www.flickr.com/people/29695407@N00 Easa Shamih - 1
 74. http://www.flickr.com/people/9598429@N06 yeokhirnhup - 1
 75. http://www.flickr.com/people/55925503@N02 Hari Krishnan - 1

അപ്‌ലോഡിങ്ങ് ഒക്കെ ധാരാളം നടന്നുമെങ്കിലും ഇനിയും ധാരാളം പണികൾ ബാക്കിയാനു്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പണികളീൽ സഹകരിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഈ താളിൽ ഒപ്പ് വെക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി മലയാളം വിക്കി സമൂഹത്തിന്റെ പേരിൽ നന്ദി
_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l