എറണാകുളത്ത് ഞാനുണ്ടാകും സഹായിക്കാന്‍.  30ന് കോട്ടയത്ത് വരാന്‍ അസൌകര്യമുണ്ട്.


--
സ്നേഹപൂര്‍വ്വം നവനീത്....

http://kizhakkunokkiyandram.blogspot.com/
 കിഴക്കുനോക്കിയന്ത്രം    സന്ദര്‍ശിക്കുക


ആദ്യം മനുഷ്യന്‍ ദൈവത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു.. പിന്നീടാ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു...
മതമല്ല മനുഷ്യനാണ് വലുത്...