അതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു. സ്വതേ എല്ലാം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ചേർക്കാം.

അങ്ങനെ വേണ്ട എന്നുള്ളവർ പദ്ധതി ഫലകം ചേർക്കണ്ട എന്ന ഒരു കുറിപ്പിട്ടാൽ മതിയാകും.

2011/4/5 സുനിൽ (Sunil) <vssun9@gmail.com>
ഇക്കാലയളവിൽ വിക്കിയിൽ ചേർക്കപ്പെടുന്ന മറ്റു ചിത്രങ്ങൾക്ക് ഫലകം നൽകണോ?


2011/4/4 Shiju Alex <shijualexonline@gmail.com>
അങ്ങനെ മേതിൽ രാധാകൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള ലേഖനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രം എത്തി. ചിത്രം എത്തിയെങ്കിലും ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഇനിയും കാര്യമായി വികസിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 

ഈ ചിത്രം സ്വതന്ത്ര ലൈസൻസിൽ വിക്കിപീഡിയയിലേക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത ദേവദാസിനു് പ്രത്യെക നന്ദി.

2011/4/4 Shiju Alex <shijualexonline@gmail.com>
ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വിക്കിയിൽ ചേർത്ത ഒരു ചിത്രമാണു് മേതിൽ രാധാകൃഷ്ണന്റേത്. ഇതിൽ തക്കതായ പകർപ്പവകാശവിവരം ചെർക്കാമോ?

വിക്കിപീഡിയ:പകർപ്പവകാശ_ടാഗുകൾ എന്ന താളിൽ നിന്ന് തക്കതായ പകർപ്പവാശടാഗ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് മേതിൽ രാധാകൃഷ്ണന്റെ ചിത്രത്തിന്റെ താൾ തിരുത്തി അതിൽ ചേർക്കാമോ?
2011/4/4 നിരക്ഷരന്‍ | Manoj Ravindran <manojravindran@gmail.com>
30 ചിത്രങ്ങളോളം മലയാളം വിക്കിയിലും, 10ൽ താഴെ ചിത്രങ്ങൾ വിക്കി കോമൺസിലും അപ്പ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
വിക്കി കോമൺസിൽ ഇട്ട പടങ്ങൾക്ക് പലതിലും {{Malayalam loves Wikimedia event}} എന്ന് ചേർക്കാൻ മറന്നിട്ടുണ്ട്.
ചിത്രങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പിന്നീട് എഴുതി ചേർക്കുന്നതാണ്.
ഇനിയും ഒരു 60 പടങ്ങൾ കൂടെ കയറ്റി സെഞ്ച്വറി അടിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം.
അതിനുള്ളതും അതിലധികവും ചിത്രങ്ങൾ കൈയ്യിലുണ്ട്.
നിശ്ചിത തീയതിക്കുള്ളിൽ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കട്ടെ.

കുഴപ്പങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരുമല്ലോ.

-നിരക്ഷരൻ


2011/4/4 Shiju Alex <shijualexonline@gmail.com>
വിക്കിപീഡിയയിലേക്ക് സ്വതന്ത്രാനുമതിയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്യുന്നതിനായി വിക്കിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാ മലയാളികളേയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തൊടെ തുടങ്ങിയ മലയാളികൾ വിക്കിമീഡിയയെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന വിക്കിപദ്ധതി വമ്പിച്ച ആരംഭം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു. 126 സ്വതന്ത്ര ചിത്രങ്ങൾ ആണു് ഇതിനകം  ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വിക്കിമീഡിയയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞത്. ഇത് വരെ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട വൈജ്ഞാനികമൂല്യമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ  ഇവിടെ (http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Malayalam_loves_Wikimedia_event_-_2011_April) കാണാം.

ഇതു വരെ ചെർക്കപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും മറുനാടൻ മലയാളികളുടെ സംഭാവന ആണു്. മലയാളികൾ വിക്കിമീഡിയയെ സ്നേഹിക്കുന്നു  എന്ന പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവന കൂട്ടുക എന്നതാനു്. അതിനാൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ താമസിക്കുന്നവരുടെ സഹകരണം ഇക്കാര്യത്തിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. 

താഴെ കാണുന്ന 2 സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാം:
നിങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ {{Malayalam loves Wikimedia event}} എന്ന ടാഗും ചേർക്കുക. ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ചിത്രങ്ങൾ എളുപ്പം കണ്ടെത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും.ഷിജു

_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l
_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l