സാങ്കേതികമായ പുനര്‍നാമകരണം  ആണോ ഇതിന് കാരണം ?
തടവറകളേയും, ഉദ്യോഗസ്ഥരേയും/ഔദ്യോഗികസ്ഥാനങ്ങളേയും   ഒക്കെ ഇതിന് വിധേയമാക്കിയിരുന്നു.

2011/8/29 Anoop <anoop.ind@gmail.com>
ഒരു സംശയം.

കേരളത്തിലെ ജയിലുകള്‍ എന്ന ലേഖനത്തില്‍ ദുര്‍ഗുണ പരിഹാര പാഠശാല എന്ന ഭാഗത്ത് "2002 ജൂലായ് 5നു ശേഷം കോടതി വിധിപ്രകാരം ആരും ഇവിടെ തടവിലായിട്ടില്ല." എന്നു http://keralaprisons.gov.in/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=80 എന്ന ലിങ്ക് അവലംബമാക്കി എഴുതിച്ചേര്‍ത്തു.

2002-നു ശേഷം ഒട്ടനവധി കുട്ടികള്‍ കുറ്റംചെയ്തതായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവരെയൊക്കെ കോടതി എന്താണു ചെയ്യുന്നത്? ആര്‍ക്കെങ്കിലും വ്യക്തത വരുത്താമോ?

--
With Regards,
Anoop


_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l
--

Devadas V.M.