ഇന്നത്തെ മലയാള മനോരമ വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയെക്കുറിച്ചും, വിക്കിപീഡിയയെക്കുറിച്ചും വിശദമായി ഒരു എഡിറ്റോറിയൽ  പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാർത്ത ഇവിടെ:

http://www.manoramaonline.com/Cgi-bin/MMOnline.dll/portal/ep/malayalamContentView.do?contentId=15384516&programId=1073753987&channelId=-1073751706&BV_ID=@@@&tabId=11

--
With Regards,
Anoop