ഞാന്‍ ഇതില്‍ കുറച്ചു തിരുത്തല്‍ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ ?

പ്രശാന്ത്

2011/11/22 Sreejith K. <sreejithk2000@gmail.com>
ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലേയ്ക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ ഒരു പേജ് കാത്തിരിക്കുന്നു.

http://meta.wikimedia.org/wiki/Huggle/Localization/ml

വാൻഡലിസം കണ്ടുപിടിച്ച് അത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഹഗ്ഗിൾ എന്ന ഉപകരണത്തിന്റേതാണ് ഈ സന്ദേശങ്ങൾ. ഇവ മുഴുവനായും മലയാളത്തിൽ ആക്കിയാൽ ഈ ഉപകരണം മലയാളം വിക്കിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കാനും നമുക്ക് ശ്രമിക്കാവുന്നതാണ്.

താത്പര്യമുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ.

- ശ്രീജിത്ത് കെ.

_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l
--
Regards

Prasanth S