എന്നാൽ ചില അക്ഷരങ്ങൾ ഫാർസി ലിപിയിലും ഇല്ല എന്നാണ് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത്. ങ, ണ എന്നിവയ്ക്ക് ഫാർസി ലിപിയിൽ തതുല്യമായ അക്ഷരങ്ങൾ ഇല്ലെന്നാണ്‌കാണുന്നത്. ഇതുപോലെ വേറേയും അക്ഷരങ്ങളുണ്ടോയെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം.


 ചുരുക്കത്തിൽ മലയാള ലിപിയിലെ അക്ഷരങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പുതിയ ഗ്‌ളിഫുകൾ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. അറബി മലയാളം അക്ഷരമാല എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടുമെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നു ഗവേഷണം തുടങ്ങുന്നതാവും നല്ലത്. 

2012/10/26 Junaid P V <junu.pv@gmail.com>
നേരത്തേ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഫാർസി ലിപിയിൽ അറബിമലയാളം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നായിരുന്നു.
എന്നാൽ ചില അക്ഷരങ്ങൾ ഫാർസി ലിപിയിലും ഇല്ല എന്നാണ് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത്. ങ, ണ എന്നിവയ്ക്ക് ഫാർസി ലിപിയിൽ തതുല്യമായ അക്ഷരങ്ങൾ ഇല്ലെന്നാണ്‌കാണുന്നത്. ഇതുപോലെ വേറേയും അക്ഷരങ്ങളുണ്ടോയെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം.

മതപഠന ക്ലാസുകളിൽ ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. തീർച്ചയില്ല. മുൻപൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു. താഴ്ന് ക്ലാസുകളിൽ മതപഠന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ അറബിമലയാളത്തിലായിരിക്കും, ഉയർന്ന ഒരു ക്ലാസിലെത്തുമ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാം അറബിയിലായിരികും. (മലയാളം മീഡിയ സ്കൂളിൽ) പത്താം ക്ലാസുവരെ ടെക്സ്റ്റ്ബുക്കുകൾ മലയാളത്തിലും പിന്നെ പ്ലസ് ടുവിൽ ഇംഗ്ലീഷിലും ആകുന്നതുപോലെ.


On Fri 26 Oct 2012 01:47:00 AM IST, ViswaPrabha (വിശ്വപ്രഭ) wrote:

എന്റെ കാഴ്ച്ചപ്പാടിൽ,

1. അത്യന്തം ഗഹനവും ദീർഘകാലപ്രാധാന്യവുമുള്ള ഒരു വിഷയമാണിതു്. ദീർഘമായ ചർച്ചകൾക്കു
ശേഷമേ ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്തും തുടങ്ങിവെക്കാവൂ.
2. വിക്കിപീഡിയയ്ക്കു് അകത്തും പുറത്തും ഈ വിഷയത്തിനു് സാംഗത്യമുണ്ടു്. പ്രത്യേകിച്ച് യുണികോഡ്
ലെവലിൽ തന്നെ. *അറബിയിലോ ഫാർസിയിലോ ഉറുദുവിലോ ഇല്ലാത്ത അക്ഷരങ്ങളോ ചിഹ്നങ്ങളോ
അറബിമലയാളത്തിൽ (ലിപിയിൽ)  ഉണ്ടെങ്കിൽ*, വേറിട്ടൊരു യുണികോഡ് സ്പേസ് തന്നെ ആവശ്യമുണ്ടു്.

3. സാങ്കേതികമായി, തനതായ ഓരോ വിക്കി നെയിം സ്പേസിനു തന്നെ അറബി മലയാളത്തിനും
സദൃശലിപികൾക്കും സാദ്ധ്യതയും സാധുതയും ഉണ്ടു്.പക്ഷേ, ഇക്കാര്യത്തിൽ വിക്കിമീഡിയയുടെ നയം
എന്താണെന്നു പഠിക്കേണ്ടിയും അറിയേണ്ടിയും ഇരിക്കുന്നു.

4. മൊത്തം മലയാളം ഭാഷയെ സംബന്ധിച്ചതായതുകൊണ്ടു് , ഈ വിഷയത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ
മെയിലിങ്ങ് ലിസ്റ്റിലോ വിക്കിപീഡിയയിലോ ഒതുങ്ങിനിൽക്കേണ്ടതല്ല. പ്രത്യുത, ഇന്റർനെറ്റ്
മലയാളത്തിന്റെ പുറംലോകമൊട്ടുക്കുമറിയേണ്ട സ്കോപ്പ് ഇതിനുണ്ടു്.


കൂട്ടത്തിൽ ചില സംശയങ്ങൾ  കൂടി:

1. അറബി മലയാളം ഇപ്പോഴും (ഏതാനും ഒറ്റപ്പെട്ട തുരുത്തുകളിലെങ്കിലും)  സ്വബദ്ധമായി
ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ?

മതപഠന ക്ലാസുകളിൽ ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. തീർച്ചയില്ല. ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അങ്ങനെയായിരുന്നു. താഴ്ന് ക്ലാസുകളിൽ മതപഠന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ അറബിമലയാളത്തിലായിരിക്കും, ഉയർന്ന ഒരു ക്ലാസിലെത്തുമ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാം അറബിയിലായിരിക്കും. (മലയാളം മീഡിയ സ്കൂളിൽ) പത്താം ക്ലാസുവരെ ടെക്സ്റ്റ്ബുക്കുകൾ മലയാളത്തിലും പിന്നെ പ്ലസ് ടുവിൽ ഇംഗ്ലീഷിലും ആകുന്നതുപോലെ.

2.  ആ  രീതിയിൽ പുതുതായി കൃതികളോ സാഹിത്യമോ സംഭാഷണമോ ഉരുത്തിരിയുന്നുണ്ടോ?
3. അറബി മലയാളത്തിനു   (വളരെച്ചെറുതെങ്കിലും)  തനതായ ഒരു വാങ്ങ്മയം (വാമൊഴി) ഉണ്ടോ?

അതുപോലെത്തന്നെ  കർസോയി?

എന്റെ കേട്ടറിവു വെച്ച് പാക്കിസ്ഥാനിൽ (കറാച്ചിയിൽ) ഇപ്പോഴും മലയാളം സംസാരിക്കുകയും
അതെഴുതുവാൻ ഉറുദു ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറുസമൂഹം ഉണ്ടു്. വിഭജനകാലത്തു് ഇപ്പോഴത്തെ
ഇൻഡ്യ വിട്ട് പാക്കിസ്ഥാനിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ മലയാളികളാണു് ഈ ഭാഷാഭേദം
ഉപയോഗിക്കുന്നതത്രേ. കൂടുതൽ അറിയില്ല. എങ്കിലും അതും ഈ വിഷയത്തിന്റെ ഭാഗമായി വരും.


A typical model to compare will be the Fijian Hindustani.
Please see http://hif.wikipedia.org/wiki/Pahila_Panna for the
Wikipedia version that is very similar to Hindi but in a script that
is actually Roman.


In any case, I am eagerly (and studiously) listening the discussion.
Please continue with your own original opinions....

-Viswam2012/10/26 thachu mon <thachan.makan@gmail.com
<mailto:thachan.makan@gmail.com>>


_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l

To stop receiving messages from Wikiml-l please visit: https://lists.wikimedia.org/mailman/options/wikiml-l

--
Junaid
http://junaidpv.in


_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l

To stop receiving messages from Wikiml-l please visit: https://lists.wikimedia.org/mailman/options/wikiml-l