സുഹൃത്തുക്കളേ,

കണക്കില്‍ താത്പര്യമുള്ളവര്‍ ഈ താള്‍ നോക്കണേ.


--
സ്‌നേഹാന്വേഷണങ്ങളോടെ,
സാദിക്ക് ഖാലിദ്