നന്നായിരിക്കുന്നു.
അഭിനന്ദനങ്ങള്‍


2016-07-28 18:32 GMT+05:30 manoj k <manojkmohanme03107@gmail.com>:
വിക്കിമീഡിയ ഇന്ത്യ 2016 കോണ്‍ഫറന്‍സിനെക്കുറിച്ചും പഞ്ചാബ് എഡിറ്റത്തോണിനെക്കുറിച്ചും അഡ്വ. ടി കെ സുജിത്ത് എഴുതുന്നു. http://www.deshabhimani.com/special/wikipedia-punjab-edit-a-thon/578431

Manoj.K/മനോജ്.കെ
www.manojkmohan.com

_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l

To stop receiving messages from Wikiml-l please visit: https://lists.wikimedia.org/mailman/options/wikiml-l