പൂമുഖം

2008/9/22 Sreejith K. <sreejithk2000@gmail.com>
Home page ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട താള്‍ ആണെന്ന് എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല. :) ഏതൊരു സൈറ്റിലും ചെല്ലുമ്പോള്‍ ആദ്യം കാണുന്ന പേജ് ആണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം Home page. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ.

- ശ്രീജിത്ത് കെ

2008/9/22 സുനില്‍ <vssun9@gmail.com>
പ്രധാനതാള്‍ എന്നതാണ് വ്യാകരണപരമായി ശരി.

@ശ്രീജിത്..
പ്രഥമതാള്‍ = ആദ്യത്തെ താള്‍ എന്നല്ലേ? മുഖ്യമായ എന്ന അര്‍ത്ഥം വരുന്നുണ്ടോ?

vssun@mlwiki

2008/9/21 Sreejith K. <sreejithk2000@gmail.com>

പ്രധാന താള്‍ എന്നാണോ പ്രദമ താള്‍ എന്നാണോ കൂടുതല്‍ യോജിക്കുക?

- ശ്രീജിത്ത് കെ

2008/9/20 Sidharthan P <sidharthan.p@gmail.com>
മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ സൈഡ് ബാറില്‍ ഇപ്പോള്‍ പ്രധാനതാള്‍ എന്ന ലിങ്കാണുള്ളത്. അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അകത്തേക്ക് പോകുമ്പോള്‍ തലക്കെട്ട് പ്രധാന താള്‍ എന്നാകുന്നു. വിക്കിയുടെ മറ്റ് സഹോദരസംരംഭങ്ങളിലും കാണുന്നത് പ്രധാന താള്‍ എന്നാണ്. ഇതില്‍ ഏതാണ് ശരി?


പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന രീതിയില്‍ പ്രധാനതാള്‍ എന്നുതന്നെയാണോ?

സിദ്ധാര്‍ത്ഥന്‍

_______________________________________________
Wikiml-l mailing list
Wikiml-l@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l_______________________________________________
Wikiml-l mailing list
Wikiml-l@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l_______________________________________________
Wikiml-l mailing list
Wikiml-l@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l_______________________________________________
Wikiml-l mailing list
Wikiml-l@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l
--
സ്നേഹാശംസകളോടെ,
ഒരു തനി മലപ്പുറം മലയാളി
അബ്ദുല്‍ അസീസ് വേങ്ങര(ജിദ്ദ-ksa)
http://www.mazhaville.com നിഘണ്ടു
http://www.ponkavanam.com/