സുഹൃത്തുക്കളേ,

മലയാളം വിക്കിചൊല്ലുകളിലെ പുതിയ കാര്യനിർവാഹകനു വേണ്ടിയുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നു. ദയവുചെയ്തു താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം ലോഗിൻ ചെയ്തു അറിയിക്കുക.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് താൾ സന്ദർശിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ആശംസകളോടേ,
കിരൺ.