ജോൺസൻ മാഷിനും {{കൈ}}

2011/10/21 സുനിൽ (Sunil) <vssun9@gmail.com>
അപ്‌ഡേറ്റുകൾക്ക് നന്ദി ശ്രീജിത്ത്; അതിനു മുകളിലെ പരിഭാഷയിൽ തെറ്റുണ്ടോ എന്നും പരീക്ഷിക്കുക. സംവാദം താൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.


2011/10/21 സുനിൽ (Sunil) <vssun9@gmail.com>
updated jyothis

2011/10/21 സുനിൽ (Sunil) <vssun9@gmail.com>

crush-ന്റെ അർത്ഥം തപ്പിയിട്ട് നേരെ തിരിച്ചാണ്‌ കിട്ടിയത് :-) അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെത്തന്നെയിട്ടത്


2011/10/20 Jyothis Edathoot <jyothis.e@gmail.com>
One translation:
I would come home from work crushed ->

Njaan joli kazhinjethunnath (manasikamayi) thalarnna/thakarnna nilayilayirkkum.

That shows his state of mind because of the line before it.

Regards,
Jyothis.
Sent from my iPhone

My domain is with http://www.netdotnet.com

On Oct 20, 2011, at 1:20 PM, സുനിൽ (Sunil) <vssun9@gmail.com> wrote:

http://meta.wikimedia.org/wiki/Fundraising_2011/Brandon_Letter/ml

ഈ എഴുത്ത് നോക്ക് സുഗീഷേ.. എനിക്ക് പലതും വായിച്ചിട്ട് മനസിലായില്ല. പല വാചകങ്ങളും പരിഭാഷ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. സാധിക്കുമെങ്കിൽ വലിയ ഉപകാരമായിരുന്നു.

2011/10/20 sugeesh | സുഗീഷ് * <sajsugeesh@gmail.com>
കണ്ടിരുന്നു. അതിൽ തെറ്റുകൾ ഒന്നും കണ്ടില്ല......

അതിൽ ഒരു ലിങ്ക് മാത്രം ചുവന്നതായി കണ്ടിരുന്നു :)

2011/10/20 സുനിൽ (Sunil) <vssun9@gmail.com>

https://meta.wikimedia.org/wiki/Fundraising_2011/FAQ/ml2011/10/19 sugeesh | സുഗീഷ് * <sajsugeesh@gmail.com>
ങും.. ലിങ്ക് ;)

2011/10/19 സുനിൽ (Sunil) <vssun9@gmail.com>
പരിഭാഷ പൂർത്തിയാക്കി. പ്രൂഫ്‌റീഡിങ്ങിന് കൂടുന്നുണ്ടോ?


2011/10/11 സുനിൽ (Sunil) <vssun9@gmail.com>
https://meta.wikimedia.org/wiki/Fundraising_2011/FAQ/ml

ഇത് കുറച്ച് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടെക്കൂടാം, തെറ്റുതിരുത്താം.


_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l
--
sugeesh|സുഗീഷ്
nalanchira|നാലാഞ്ചിറ
thiruvananthapuram|തിരുവനന്തപുരം
8590312340|8547721916
_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l
--
sugeesh|സുഗീഷ്
nalanchira|നാലാഞ്ചിറ
thiruvananthapuram|തിരുവനന്തപുരം
8590312340|8547721916
_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l


_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l

_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l