Jag knåpade ihop en liten nominering av Wikimedia SE till kunskapspriset. Jag tänkte efter litegrann, och jag beslutade mig för att nominera föreningen.

Min motivering löd:
 
Wikimedia Sverige, föreningen som i Sverige har fått ansvaret att stödja arbetet med Wikipedia, består av ett antal ideella arbetare som jobbar hårt för att möjliggöra för hela det svenska och finska folket att få del av den människans samlade kunskap. Jag tror att priset skulle kunna motivera och styrka föreningens ideellas självförtroende samtidigt som jag hoppas att Wikimedia Sverige får möjligheten att med hjälp av stipendiet projektanställa en person för att koordinera de ideellas insatser och sprida kunskapen om Wikipedia som uppslagsverk, andrahandskälla och bildarkiv.

Se mer på http://se.wikimedia.org/wiki/Huvudsida

Jag vet inte, men det förklarar iaf litegrann mina tankar om hur man bör använda ett stipendiat - om än att jag är HEMSKT dålig på att formulera mig ;)

Men bildarkiv var en sak jag tänkte på.. och jag tror det vore guld med en "arkivarie" och Wikipedia-koordinator, som kan se till att hålla kontakt med ideella.. kanske göra upp en databas (efter att ha kollat på PUL, ofc) med ideella i olika regioner, och med vad de har för syssolsättning, för att kunna kolla med personer om arrangemang etc. - typ: Jamen, Emil i Västerås går på gymnasiet och är ledig v. 9, då kanske han kan vara med på den där mässan i Älvsjö.

Bara lite idéer..
-- 
Emil "sakjur" Tullstedt
~~~~~~~~~~2011/4/13 Jan Ainali <jan@ainali.com>
Hej!

Regeringen annonserade idag att Kulturbryggan har startat. Där finns möjlighet att söka pengar till att "att främja kulturell verksamhet som bygger på nya uttryck, teorier och metoder, dels att främja nya verksamhets- och finansieringsformer inom kulturområdet."

Så frågan är om vi har några idéer på vad vi skulle kunna söka pengar för. Det som först slår mig är att vi skulle kunna använda pengarna till att ha någon som laddar upp donerade (eller andra fria) bilder till Wikimedia Commons och därmed gör de tillgängliga att använda. En annan idé är att till exempel filma dans och ladda upp detta. Har någon några andra idéer? Hjälp till att skriva ansökan och att diskutera.

Ansökningssida:
http://se.wikimedia.org/wiki/Ans%C3%B6kan_till_Kulturbryggan

Diskussionssida:
http://se.wikimedia.org/wiki/Diskussion:Ans%C3%B6kan_till_Kulturbryggan

-- 
Jan Ainali

Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv "Medlemsavgift, namn, adress och epost")

http://se.wikimedia.org

_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l