[Wikimediaindia-l] WikimediaIndia-l list description