[Wikimediaindia-l] WMIN Quarterly Report [Jul – Sept 2017]