Zdravím.

V predchádzajúcich správach Radka podala síce čiastočne ale nie plne pravdivé informácie, ktoré v danom kontexte pôsobia zavádzajúco a očierňujú ma. Preto dodávam pár dodatočných informácií aby ste mali širšie pochopenie.

Krátke zhrnutie (tldr): Predsedníctvo malo možnosť zverejňovať na stránke. Stretnutie 9.3.2019 nie je legitímne valné WMSK.

Podrobný rozbor nižšie:

Radka: "bývalý predseda nám neposkytol prístup na našu
doménu, a preto momentálne nemáme prístup na webovú stránku wikimedia.sk"
Môj komentár:
  • prístup na doménu wikimedia.sk som neposkytol, lebo ho sám (už roky) nemám a (ak si dobre spomínam) zvyšok predsedníctva si ho nevyžiadal (a keby si aj vyžiadal tak im proste odovzdám inštrukcie ako to majú spraviť)
  • prístup k správe domény wikimedia.sk a prípadný prevod vlastníctva pre WMSK môže spraviť len štatutárny zástupca organizácie, momentálne teda len Radoslava Semanová (možno ešte priamy poverenec štatutárneho zástupcu) - ak Radka chce prístup k doméne tak nech sa nesťažuje na mňa ale sama nech si ho vybaví, je totiž jediná, kto s tým môže niečo spraviť
  • používateľské účty som pre oboch zvyšných členov predsedníctva vytvoril niekedy okolo októbra 2017 (čiže približne pred 1,5 rokom), v januári 2018 som im navrhol, že ich zaškolím do WordPressu (na ktorom stránka funguje), počas demisie som im obom nastavil tie najvyššie možné oprávnenia ("Super-admin") a informoval som ich o tom  - za celý ten čas si nepamätám, že by sa sťažovali, že nemajú prístup (od 29.1.2019 sme riešili ešte zvyšné heslá, ktoré som Maťovi odoslal približne v októbri 2018 a ktoré si prebral vo februári 2019, ktoré ma na istý čas zmiatli o ktorých heslách to predsedníctvo rozpráva)
  • aj bez priameho prístupu do WordPressu na wikimedia.sk mal Maťo heslá k nástrojom pomocou ktorých je možné ten prístup obnoviť, čo si mohli zabezpečiť vo vlastnej réžii úplne bez mojich zásahov

Radka: "Z toho dôvodu nemôžeme o valnom zhromaždení informovať touto cestou [pomocou webstránky]"
  • toto je čistá nepravda! za 1) mohli mi jasne napísať ktoré heslá odo mňa požadujú (ja všeobecne nemám prístup k ich súkromným účtom, preto som ani nikde ich heslá uchovávať nemohol), za 2) ako som napísal vyššie, mohli si heslá nastaviť aj bez môjho zásahu, za 3) mohli mi poslať text a požiadať ma o jeho zverejnenie
  • zatiaľ čo na jednej strane som vďačný, že ma žiadnou z týchto vecí neotravovali, na druhej strane silne odsudzujem, že to používajú ako výhovorku na nezvolanie valného zhromaždenia!

Radka: "prístup na webovú stránku bol dnes [28.2.2019] vďaka KuboFovi obnovený"
  • ako som napísal vyššie, prístup som im dal približne rok pred tým; teraz išlo len o obnovenie hesla, ktoré medzi tým stratili / neriešili / oni vedia presne...

Radka: "nemôžeme o valnom zhromaždení informovať touto cestou [pomocou webstránky], za čo sa ospravedlňujeme"
  • (ak si aj na chvíľu odmyslíme, že informovať pomocou webstránky mohli, ako som napísal vyššie) ospravedlniť sa je pekné, ale na splnenie stanov to nestačí - tie jasne hovoria, že valné musí byť zvolané aj pomocou webstránky minimálne 30 dní vopred, čiže keďže stretnutie 9.3.2019 takto zvolané nebolo tak to nie je valné
  • mimochodom, mám (nepotvrdenú) indíciu, že aspoň jeden člen nedostal pozvánku elektronickou poštou - vôbec ju nedostal! - čo by tiež (v prípade potvrdenia) bolo jasné porušenie stanov

Radka opakovane písala, že stretnutie 9.3.2019 bude valné zhromaždenie. Pritom však odporuje stanovám minimálne v jednom, možno aj v dvoch bodoch. Takže je jasné, že 9.3.2019 žiadne valné zhromaždenie Wikimedie SK nebude. Ak by to niekto chcel poprieť, bolo by vhodné aby podal dôkaz o tom, že pozvánka naň bola zverejnená na webovej stránke aspoň 30 dní vopred, tak ako nariaďujú stanovy. (ak by niekto tvrdil, že valné môže byť zvolané bez rešpektu k stanovám tak by to v zásade znamenalo, že stanovy nič neznamenajú a je možné ich interpretovať mimoriadne voľne, napr (ak to preženiem) zvolať valné môže ktorýkoľvek člen združenia s 1-dňovým predstihom a koná sa v Thajsku; alebo, že štatutárnym zástupcom je ktorýkoľvek registrovaný redaktor slovenskej Wikipédie)

S poľutovaním konštatujem, že predsedníctvo si nesplnilo svoju povinnosť zvolať valné zhromaždenie tak aby sa konalo v prvé 3 mesiace roku (aj napriek mojej pomoci). Posledná dobrá možnosť na zvolanie uplynula 28.2.2019, vtedy by sa valné konalo koncom marca.
Na druhej strane to znamená, že časťou ohľadom tých prvých 3 mesiacov sa predsedníctvo už zaoberať nemusí lebo túto svoju povinnosť splniť už definitívne nemôže (keď sa raz takýto omyl podaril mne tak som sa na valnom ako prvý bod programu ospravedlnil za svoju chybu, prisľúbil, že spravím všetko preto aby sa to už neopakovalo a následne vyhlásil hlasovanie o dôvere voči mne ako predsedovi). A to je svojím spôsobom dobrá správa! Vďaka tomu sa teraz predsedníctvo môže zamerať na zvolanie skutočného valného zhromaždenia (už to má odskúšané :) a ak chce tak dané stretnutie 9.3.2019 využiť na diskusie a plánovanie, ktoré budú slúžiť ako podklad pre skutočné valné. Stanovy tým síce porušené sú aj tak, ale aspoň bude valné zhromaždenie (v neskoršom termíne) legitímne a teda aj uznášaniaschopné (čo sa nedá povedať o tom stretnutí 9.3.2019). Nie je to ideálna situácia, ale podľa mňa lepšie ako keby predsedníctvo podalo demisiu na nelegitímnom "valnom" a potom by nikto nemohol zvoliť nové predsedníctvo počas nasledujúceho mesiaca...


Na koniec tohto siahodlhého rozboru ďakujem za pozvanie na dané stretnutie ale odmietam ho. Pripomienky a komentáre som dával často (tak posledné 2 roky ako aj posledný mesiac, súkromne) ale nie až tak často padali na úrodnú pôdu. Aj preto som nakoniec odišiel z celého predsedníctva, aj keď som sa pôvodne plánoval len stať radovým členom predsedníctva, prípadne revíznej komisie. Tiež sa z podobného dôvodu odhlasujem z kanálov Wikimedie SK (s výnimkou Krčmy na Wikipédii :) a vám, preživším, prajem veľa úspechov v podpore slobodného vzdelávania na Slovensku (je to ozaj veľmi potrebné!)!

KuboF Hromoslav / Michal Matúšov
spoluzakladateľ a bývalý predseda Wikimedie SK


št 28. 2. 2019 o 23:12 Radoslava Semanova <radoslava22@gmail.com> napísal(a):
Važení naši podporovatelia,

chceme informovať, že prístup na webovú stránku bol dnes vďaka KuboFovi obnovený.

Pripájame preto informáciu o Valnom zhromaždení na našej webovej stránke: http://wikimedia.sk/2019/valne-zhromazdenie-2019/.

Upozorňujeme na malú zmenu v obsahu. Na Valnom zhromaždení sa bude nanovo o celom novom vedení, čiže členoch predsedníctva, podpredsedovi/podpredsedníčke a predsedovi.

Informácie o programe nájdete i na našom facebooku: https://www.facebook.com/events/646224775791959/

Tešíme sa na vás 9. marca v Bratislave :)

S pozdravom Radoslava Semanová/Akdar
Podpredsedníčka