Vážené dámy a vážení páni, 

týmto chceme oznámiť, že Valné zhromaždenie sa bude konať 9. marca 2019 so začiatkom o 13:00 v ProgressBare na Michalskej č. 3 v Bratislave. Podrobnosti ohľadne Valného zhromaždenia môžete nájsť aj na stránke: http://wikimedia.sk/Stanovy/ v článku VIII.

Navrhovaný progam zasadnutia:
-  Prezečka, kontrola členstva
-  Bilancia predchádzajúceho roka 2018

               - projekty - WikiEdit: Slovenská ľudová kultúra
               - WikiOnTheRoad
               - Ázijský mesiac
               - Administratíva a jej súčasný stav
               - Majetkový stav

               - Stav s odchodom predchádzajúceho predsedu Michala Matušova

- Voľba nových členov predsedníctva a predsedu oz Wikimedia Slovenská republika

- Úprava stanov OZ WMSK

- Projekty plánované na ďalší rok 2019
                       - WikiEdit na tému enviromentalistika
                       - WikiOnTheRoad (Wiki na školách|?)
                       - Wiki Miluje Pamiatky - súťaž a výstava
                       - ďalšie pripomienky a návrhy
-Dlhodobé ciele - propagácia v radoch širšej verenosti
                        - prijatie zamestnanca (2020?)
-Diskusia ohľadne návrhov projektov, ich realizácie a rozpočtu.

- Ďalšie pripomienky a návrhy

-Záver


Prosíme o zasielanie pripomienok k navrhovanému programu do 28 februára 2019.

Tešíme sa na vašu účasť. 
S pozdravom predsedníctvo oz Wikimedia Slovenská republika