Dobrý večer.

Za Wikimediu SK Vám prajeme šťastný a úspešný rok 2017 a splnenie vašich snov!

Onedlho sa na Vás obrátime s dôležitými vecami, ako sú valné zhromaždenie, správy o činnosti a financiách a pracovný plán na rok 2017; teraz je však čas osláv starého a nového roku, preto Vám s radosťou pripíjam na zdravia a opäť prajem pekný nový rok!

S pozdravom

--
Michal Matúšov
[[:w:sk:Redaktor:KuboF]]
+421 910 293 139
Wikimedia Slovenská republika
Dom služieb ALFA
Februárová 1478/2
958 01 Partizánske
predseda / president
Web: http://wikimedia.sk
Facebook: www.facebook.com/WikimediaSK
Twitter: https://twitter.com/WikimediaSK