Vážení členovia, podporovatelia a priaznivci Wikimedie Slovenská republika,

naše valné zhromaždenie sa uskutoční už túto sobotu, preto by som rád uviedol pár organizačných informácií.

Na zhromaždení sú vítaní všetci členovia (riadni aj sympatizanti) ale hlasovacie právo majú len riadni členovia. Členstvo bude kontrolované na začiatku, keď bude ešte možné skontrolovať či člen zaplatiť členský poplatok na účet, prípadne môže zaplatiť na mieste v hotovosti. Pre viac informácií pozrite http://wikimedia.sk/%C4%8Clenstvo

Na zhromaždení sa môže zúčastniť aj verejnosť, avšak nebude mať hlasovacie právo a o slovo musí požiadať. Je možné, že pri niektorých alebo aj všetkých bodoch zhromaždenia budú nečlenovia požiadaní o dočasné opustenie miestnosti.

Riadni členovia majú nárok na preplatenie opodstatnených cestovných nákladov do výšky 20 €. Funkcionári majú nárok na preplatenie opodstatnených cestovných nákladov do výšky 30 € a opodstatnených nákladov na ubytovanie do výšky 20 €. Ak máte teda záujem o preplatenie, odložte si potvrdenky a následne mi ich doručte.

Počas zhromaždenia bude poskytnuté malé občerstvenie (máme koláčiky!).

Tešíme sa na vás v Bratislave!
v mene predsedníctva

-- 
Michal Matúšov
[[:w:sk:Redaktor:KuboF]]
+421 910 293 139
Wikimedia Slovenská republika
Dom služieb ALFA
Februárová 1478/2
958 01 Partizánske
predseda / president
Web: http://wikimedia.sk
Facebook: www.facebook.com/WikimediaSK
Twitter: https://twitter.com/WikimediaSK

Dňa 8. februára 2017, 0:31, Michal Matúšov (WMSK) <michal.matusov@wikimedia.sk> napísal(-a):

Vážení členovia, podporovatelia a priaznivci Wikimedie Slovenská republika,

v mene predsedníctva Vás pozývam na valné zhromaždenie Wikimedie SK, ktoré sa uskutoční 11.3.2017, začiatok o 11:00 v Progressbare Hackerspace (Michalská 3, Bratislava, 48°8'39.372"N, 17°6'24.048"E). Trvalý odkaz na stránke: http://wikimedia.sk/Valn%C3%A9_zhroma%C5%BEdenie/11.3.2017

Program je zverejnený na Etherpade: https://etherpad.wikimedia.org/p/wmsk-valne-2017marec
V prípade, že by ste chceli pridať do programu ďalší bod, dopíšte ho rovno do Etherpadu do sekcie návrhov alebo kontaktujte predsedníctvo.

Tentoraz počas valného zhromaždenia nie sú plánované voľby, hlavnou časťou programu bude správa o činnosti a financiách za rok 2016 a plán na rok 2017. Avšak, Wikimedia SK je stále otvorená ľuďom, ktorí by radi poskytli svoje skúsenosti a čas pre zveľadenie slobodného vzdelávania - či už ako pomocníci, vedúci projektov alebo ako členovia predsedníctva alebo revíznej komisie - zvážte či dozrel čas aby ste práve Vy prebrali novú funkciu! Prebrať funkciu je výborný spôsob ako prispieť k činnosti organizácie, ktorá podporuje jednu z najnavštevovanejších webových stránok a mení životy ľudí k lepšiemu. V prípade záujmu ideálne kontaktujte predsedníctvo ešte pred valným zhromaždením.

Tešíme sa na Vás!
v mene predsedníctva
Michal Matúšov
 
--
Michal Matúšov
[[:w:sk:Redaktor:KuboF]]
+421 910 293 139
Wikimedia Slovenská republika
Dom služieb ALFA
Februárová 1478/2
958 01 Partizánske
predseda / president
Web: http://wikimedia.sk
Facebook: www.facebook.com/WikimediaSK
Twitter: https://twitter.com/WikimediaSK

_______________________________________________
Wikimedia-SK mailing list
Wikimedia-SK@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedia-sk