Zdravím.

Citujem stanovy OZ Wikimedia Slovenská republika, Čl. VIII, bod 3:
"Valné zhromaždenie sa koná najmenej 1 krát ročne a to najneskôr do troch mesiacov od skončenia kalendárneho roka. Zvoláva ho predsedníctvo združenia pozvánkou jednotlivým členom zaslanou prostredníctvom elektronickej pošty a zverejnením na svojej webovej stránke. Valné zhromaždenie je zvolávané minimálne 30 dní vopred a koná sa na území Slovenskej republiky."

Aby bolo nejaké stretnutie valným zhromaždením WMSK, musí byť zvolané v súlade so stanovami WMSK. Ak nejde podľa stanov tak to proste nie je valné. Inak by sa napr mohlo predsedníctvo stretnúť a zrušiť organizáciu. Tie stanovy existujú aby dávali istý rámec pre činnosť.

Takže sa pýtam, je na webovej stránke WMSK zverejnená pozvánka na valné? A bola zverenená aspoň 30 pred [plánovaným] valným? Ja som hľadal a nenašiel. Radka, podpredsedníčka, mi súkromne vymenovala na ktorých miestach pozvánka zverejnená je - a ani jedno z nich nie je webová stránka WMSK.

Nie som právnik, ale aj tak vidím jasné vyhlasovanie "valného zhromaždenia" bez naplnenia stanov.
Na toto som súkromne upozornil podpredsedníčku už chvíľu po oficiálnom vyhlásení, keď bol ešte čas dorobiť náležitosti, ale tie naplnené neboli tak radšej o tom informujem širšiu komunitu. Bolo by podľa mňa škoda keby naši schopní ľudia obetovali svoj čas a energiu a prišli na stretnutie o ktorom (na základe informácií od predsedníctva) omylom verili, že je valné.

Tak sa naposledy pýtam: bola  pozvánka na valné zverejnená na webovej stránke WMSK aspoň 30 dní pred plánovaným valným?

PS: Od momentálne najvyššieho reprezentanta WMSK by som očakával trochu slušnejší prístup. Ten "spam" si si vážne mohla odpustiť. Na Wikipédii by som (ohľadom toho valného) napísal [chýba zdroj] 😉

Majte sa
KuboF Hromoslav


Dňa ne, 24. feb 2019 20:17 Radoslava Semanova <radoslava22@gmail.com> napísal(a):
Vážení naši sledovatelia a podporovatelia,

v reakcii na e-poštu bývalého člena a bývalého predsedu Wikimedia SK,
chceme zdôrazniť, že Valné zhromaždenie sa bude konať 9. marca podľa plánu v ProgressBare na Dunajskej 14 v Bratislave od 13:00 do 18:00.
Informácie o konaní nájdete na facebooku: https://www.facebook.com/events/646224775791959/

Program Valného zhromaždenia:
 • Prezečka, kontrola členstva
 • Bilancia predchádzajúceho roka 2018
 • projekty - WikiEdit: Slovenská ľudová kultúra
  • WikiOnTheRoad
  • Ázijský mesiac
  • Administratíva a jej súčasný stav
  • Majetkový stav
 • Stav s odchodom predchádzajúceho predsedu Michala Matušova
 • Voľba nových členov predsedníctva a predsedu oz Wikimedia Slovenská republika
 • Úprava stanov OZ WMSK
 • Projekty plánované na ďalší rok 2019
  • WikiEdit na tému enviromentalistika
  • WikiOnTheRoad (Wiki na školách|?)
  • Wiki Miluje Pamiatky - súťaž a výstava
  • ďalšie pripomienky a návrhy
 • Dlhodobé ciele - propagácia v radoch širšej verenosti
  • Možnosť prijatia zamestnanca (2020?)
 • Diskusia ohľadne návrhov projektov, ich realizácie a rozpočtu
 • Ďalšie pripomienky a návrhy
 • Záver
Vzhľadom na to, že Michal Matušov alias KuboF Hromoslav nie je členom vedenia Wikimedia SK ani jej radovým členom, prosíme aby ste jeho správy prostredníctvom tohto kanálu ohľadne občianskeho združenia Wikimedia SK brali spam a informácie si overovali u oficiálneho vedena.

Ospravedlňujeme sa za komplikácie a prípadne nedorozumenia,
a tešíme sa na vás 9. marca.

S pozdravom Radoslava Semanová
_______________________________________________
Wikimedia-SK mailing list
Wikimedia-SK@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedia-sk