ભાઈઓ અને બહેનો, આવતા રવિવારે આપણી આગામી વેબ ગોષ્ઠિ યોજાશે. આપ સહુને અનુરોધ છે કે શક્ય હોય તો રવિવાર ૫ ઓગસ્ટની સવારે ભારતીય સમય મુજબ ૧૧ વાગ્યે સ્કાયપ પર ઓનલાઈન થઈને આ વેબગોષ્ઠિમાં જોડાશો. આ ગોષ્ઠિની જાહેરાત વિકિપીડિયા:ગોષ્ઠિ પર પણ કરવામાં આવી છે. જો આપ ભાગ લેવાના હોવ તો ત્યાં જણાવશો અને તેમાં ઉમેરેલા મુદ્દા સિવાયના કોઈ મુદ્દા આપ ચર્ચવા માગતા હોવ તો પણ ત્યાં જણાવવા વિનંતિ.
Dear all, next Sunday, 5th August, we will be having our next web meeting. If possible, please join us on skype at 11 am IST. The same has been announced on Gujarati Wikipeida's meetings page. If you are attending, please let us know before hand. Also, if you have any additional issues to discuss, apart from those listed there, pelase add them there.
શક્ય હોય તેટલા વધુ સભ્યોને મળવાની આશા સહ,
ધવલ વ્યાસ
પ્રબંધક
Skype ID to add: gu.wikipedia
Time: 11 am
Date: 5th August