תזכורת אסיפה כללית, טופס הצבעה מרחוק ומסמכי לעיון

Show replies by thread

3344
days inactive
3348
days old

wikimedia-il-assembly@lists.wikimedia.org

Manage subscription

4 comments
4 participants

Add to favorites Remove from favorites

tags (0)
participants (4)
  • Chen Davidi
  • Itzik Edri
  • liatl13
  • אור שפירא