הזמנה לאסיפה כללית ובחירות לועד המנהל‎ ולועדת ביקורת של ויקימדיה ישראל ב-1 מאי 2016

Show replies by thread

2923
days inactive
2928
days old

wikimedia-il-assembly@lists.wikimedia.org

Manage subscription

4 comments
3 participants

Add to favorites Remove from favorites

tags (0)
participants (3)
  • ido ivri
  • Itzik Edri
  • Yoram Shoval