הזמנה לאסיפה כללית ובחירות לועד המנהל של העמותה ב-14.6.23

Show replies by date

118
days inactive
130
days old

wikimedia-il-assembly@lists.wikimedia.org

Manage subscription

9 comments
5 participants

Add to favorites Remove from favorites

tags (0)
participants (5)
  • Hana Yariv
  • ido ivri
  • Ido Ivry
  • itzik Edri
  • Yoram Bar-Gal