אסיפה כללית 1.5.16 - תזכורת, לו״ז + הצבעה מרחוק (עד ה-1.5 בשעה 16:00!)

Show replies by date

2909
days inactive
2909
days old

wikimedia-il-assembly@lists.wikimedia.org

Manage subscription

2 comments
3 participants

Add to favorites Remove from favorites

tags (0)
participants (3)
  • ido ivri
  • Itzik Edri
  • yona bendelac