**תיקון** אסיפה כללית 1.5.16 - תזכורת, לו״ז + הצבעה מרחוק (עד ה-1.5 בשעה 16:00)

Show replies by date

2976
Age (days ago)
2976
Last active (days ago)

wikimedia-il-assembly@lists.wikimedia.org

0 comments
1 participants

Add to favorites Remove from favorites

tags (0)
participants (1)
  • ido ivri