**תיקון** אסיפה כללית 1.5.16 - תזכורת, לו״ז + הצבעה מרחוק (עד ה-1.5 בשעה 16:00)

Show replies by date

2856
days inactive
2856
days old

wikimedia-il-assembly@lists.wikimedia.org

Manage subscription

0 comments
1 participants

Add to favorites Remove from favorites

tags (0)
participants (1)
  • ido ivri