שלום, 

לעיונכם, פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל אחרונה. 

בברכה, 
מיכל

Regards,

Michal Lester,
Executive Director

Wikimedia Israel

972-50-8996046 ; 972-77-751-6032