שלום, 

ישיבת הועד המנהל הקרובה, ביום שישי ה-25.12.15 תעסוק בסיכום והפקת לקחים מהפעילות בשנת 2015, ודיון בכיווני פעילות אסטרטגיים לשנים הקרובות. 

ישיבת הועד תהיה סגורה - סיכום יופץ להתייחסות כלל החברים.

בברכה, 

עידו עברי
מזכיר הועד המנהל
עמותת ויקימדיה ישראל


--
-Ido

"There are 10 types of people in the world: those who understand binary, and those who don't." 
(unknown)