תיקון קל:

התקנון מאפשר לנו לדחות בחצי שעה אם אין קוורום. לכן, במקרה שבו אין קוורום (מספר חברי עמותה מספיק כדי להתחיל אספה כללית), נדחה את תחילת האסיפה בחצי שעה וכל הלו״ז יתעכב בחצי שעה במקום בשעה.

תודה לחברים שהסבו את תשומת לבי, וחג שמח.

עידו

2016-04-17 15:09 GMT+02:00 ido ivri <idoivri@gmail.com>:
חברי עמותה יקרים שלום רב,

ב-1.5, בין השעות 18:00 - 20:30, תתקיים אסיפה כללית לחברי העמותה ובמהלכה נקיים בחירות לועד המנהל ולועדת הביקורת, נמנה רו״ח, נאשר את הדוחות השנתיים לשנת 2015 ונאשרר את התקנון. 
האסיפה הכללית תתקיים במשרדי העמותה, רח׳ קרליבך 7 קומה 2.

סדר היום:

* 18:00 - 18:15 - התכנסות.

במידה ולא יהיה קוורום, האסיפה תידחה בשעה ותחל ב-19:00. במקרה כזה יש להוסיף שעה בערך להמשך הלו״ז המתואר מטה.

* 18:15 - 18:30 - אישור מינוי רו״ח לעמותה.

* 18:30 - 19:00 - אישור הדוחות הכספיים ואישרור התקנון לבקשת רשם העמותות. הדוחות הכספיים מצורפים להודעה זו, וכן מצורף התקנון שכבר אושר בעבר על ידכם.

* 19:00 - 19:30 - בחירות לועד המנהל ולועדת הביקורת.

19:30 - 20:00 - ספירת קולות והקראת תוצאות הבחירות.


חברות/חברי עמותה המעוניינות/ים להיבחר לועד המנהל, אנא מלאו מספר שורות על עצמכן/ם בעמוד שנפתח לכך - **אנא, עד ה-26.4 בחצות לכל המאוחר על מנת לאפשר לחברי העמותה לשקול את דעתם**
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Israel/elections-2016

נשמח שכמה שיותר חברים יגיעו , חשוב לנו שהבחירות ישקפו את רצון החברים. אנא, הקפידו להגיע בזמן כדי שנוכל לסיים את הלו״ז בשעה שאינה מאוחרת ולאפשר לחברים שמגיעים מרחוק לחזור הביתה בשעה סבירה.

תודה, ונשמח לראותכןם באסיפה. 
פסח שמח,

עידו עברי,
מזכיר הועד המנהל
ויקימדיה ישראל (ע״ר)--
-Ido

"There are 10 types of people in the world: those who understand binary, and those who don't." 
(unknown)