בס"ד
פיספסתי הפעם, ב"הצלחה לנו בשינויים החדשים, ולמי שייבחר/תיבחר כיו"ר.
 
Sent: Wednesday, April 15, 2015 3:43 PM
Subject: [Wikimedia-il-assembly] תזכורת אסיפה כללית, טופס הצבעה מרחוק ומסמכי לעיון
 
שלום לכולם,

כידוע לכם, ביום ראשון הקרוב, 19.4.15, בשעה 19:00 תתקיים אסיפה כללית במשרדי העמותה, רחוב קרליבך 7, קומה 2.

על סדר היום:
  • רישום והתכנסות
  • בחירת יו"ר האסיפה הכללית
  • הצגת הדוחות הכספיים לשנת 2014
  • דיווח מפי ועדת הביקורת של העמותה
  • דיון בשינויי התקנון
מצ"ב לעיונכם:

1. טיוטת הדו"ח הכספי שהוכן ע"י רואה החשבון של העמותה (יגיע גם כן לאסיפה).

עבור חברי עמותה שלא יוכלו להגיע לאסיפה אך מבקשים להצביע בבחירות, מצורף טופס הצבעה מרחוק. יש למלא את הטופס ולשלוח אותו עד יום ראשון הקרוב, 19.4.15, בשעה 16:00את הטופס יש להעביר אליי, למייל chen@wikimedia.rg.il

שימו לב,  יש אפשרות להצביע עבור הצעת הוועד המלאה לשינוי התקנון או להצביע עבור הסעיפים הספציפיים בנפרד.

מצפים לראות את רובכם.

חן

בברכה,

חן דוידי-אלמוג
רכזת פעילות ומשאבים - ויקימדיה ישראל
http://www.wikimedia.org.il  | משרד: 077-7515923 , נייד: 050-7796017   

  תארו לעצמכם עולם שבו לכל אדם יש גישה חופשית למכלול הידע האנושי.
                                      זוהי המחויבות שלנו!


_______________________________________________
Wikimedia-il-assembly mailing list
Wikimedia-il-assembly@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedia-il-assembly