(תיקון למייל הקודם: שינוי כתובת המייל בראש טופס ההצבעה, הצבעה על רו״ח ותיקון תקלדה בתקנון)

שלום חברי האסיפה הכללית, להלן מידע לקראת האסיפה:

1.  האסיפה הכללית תתקיים ביום ראשון הקרוב  1.5.16בשעה 18:00 במשרדי ויקימדיה ישראל, רח' קרליבך 7 תל אביב (במידה ולא יהיה קוורום, נתחיל את האסיפה בשעה 18:30 ולא כפי שנכתב בטעות במייל הקודם לחברים). 

מצורפים לעיונכם התקנון, הדוחות כספיים, דוח ועדת ביקורת - ולצדם טופס הצבעה מרחוק.

2. סדר היום:
* 18:15 - 18:30 - אישור מינוי רו״ח לעמותה.

* 18:30 - 19:00 - אישור הדוחות הכספיים ואישרור התקנון לבקשת רשם העמותות. הדוחות הכספיים מצורפים להודעה זו, וכן מצורף התקנון שכבר אושר בעבר על ידכם.

* 19:00 - 19:30 - בחירות לוועד המנהל ולוועדת הביקורת.

19:30 - 20:00 - ספירת קולות והקראת תוצאות הבחירות.

3. מצורפים התקנון וטופס הצבעה מרחוק

4. רשאים להצביע מי ששילם דמי חבר לשנת 2015. לבירורים בנושא תוכלו לפנות לחן דוידי אלמוג chen@wikimedia.org.il

5. טופסי הצבעה מרחוק יש לשלוח למייל evidence26@gmail.com  אלון מנור ירכז את טפסי ההבעה מרחוק. 

6. כאמור, ניתן להצביע מרחוק עד ה- 1.5.16 בשעה 16:00. נשמח שכל מי שלא יכול לנכוח באסיפה יצביע עד מועד זה!

בברכת חג שמח,

עידו עברי
מזכיר הוועד המנהל 
ויקימדיה ישראל