שלום לחברי האסיפה הכללית, 

ביום חמישי נערכה אסיפה כללית לבחירת חבר ועדת ביקורת נוסף. מתניה מוזס נבחר כחבר ועדת ביקורת. 

אנחנו מברכים את מתניה על הצטרפותו לוועדת ביקורת. 

בברכה, 

עידו עברי
מזכיר 
עמותת ויקימדיה ישראל