שלום!
שילמתי את דמי החבר השנתיים,
ליאת.
 
Sent: Wednesday, January 10, 2018 2:14 PM
Subject: [Wikimedia-il-assembly] תשלום דמי חבר לעמותת ויקימדיה ישראל
 
שלום לחברי האסיפה הכללית, 
 
האסיפה הכללית לאישור הדוחות הכספיים תתקיים ביום רביעי 21.3.18 החל משעה 18:00 (התכנסות החל משעה 17:30).
 
נבקש שלקראת האסיפה הכללית חברי האסיפה ישלמו את דמי החבר. לקישור לתשלום 20 ש"ח דמי חבר.
 
תודה וכל טוב
מיכל לסטר
מנכ"לית
ויקימדיה ישראל

Regards,

Michal Lester,
Executive Director

Wikimedia Israel

972-50-8996046 ; 972-77-751-6032  _______________________________________________
Wikimedia-il-assembly mailing list
Wikimedia-il-assembly@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedia-il-assembly