Referitor: Numere Prime
 
          Şirul numerelor prime de pe “ Internet – Wikipedia” este incomplete (poate fi considerat informativ).
          Exemplu: numerele 5643007 şi 73625643007 sunt numere prime iar in table nu figurează. Verificarea s-a efectuat classic. Pentru divizori numere prime n = 1, 2, 3, 5, … ,  şi n = 1, 2, 3, 5, … , .
          Suplimentar, s-a efectuat verificarea aplicand testul prezentat in lucrările publicate:
1.                Revista Electronică MateInfo.ro ISSN 2065 – 6432 Septembrie 2010, Dumitru Panturu, Numere Prime Mersenne, I.
2.                Revista Electronică MateInfo.ro ISSN 2065 – 6432 Noiembrie 2010, Dumitru Panturu, Numere Prime Mersenne, II.