ಈಗ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿ ೧೫೦೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೇಖನಗಳು! | We have more than 1500 articles now!

Show replies by thread

6672
Age (days ago)
6672
Last active (days ago)

wikikn-l@lists.wikimedia.org

1 comments
2 participants

Add to favorites Remove from favorites

tags (0)
participants (2)
  • Hari Prasad Nadig
  • K.N. Manohar