ಈಗ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿ ೧೫೦೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೇಖನಗಳು! | We have more than 1500 articles now!

Show replies by thread

6447
days inactive
6447
days old

wikikn-l@lists.wikimedia.org

Manage subscription

1 comments
2 participants

Add to favorites Remove from favorites

tags (0)
participants (2)
  • Hari Prasad Nadig
  • K.N. Manohar