Re: [Wikies-l] Candidatura de kordas a Administrador en Commons